add to favorites
add to favorites
Mosesson, Hanna
external image c.gif Editexternal image c.gif 0external image c.gif 0external image c.gif 25

Yttrandefrihetsgrundlagen

/// B

I och med att nya medier har utvecklats har även lagen om yttrandefrihet fått sin startpunkt. Yttrandefrihetslagen i Sverige har funnits sedan 1991 och är den senaste och därmed yngsta grundlagen. Lagen sammanfattar i allmänhet att man ska få uttrycka sig hur man vill, så länge det inte är kränkande. Yttrandefrihetslagen är väldigt lik tryckfrihetsförordningen, till skillnad att det inte har något att göra med tryckta skrifter. Lagen innefattar bland annat följande:


* Svenska medborgare ska få uttrycka sina åsikter, känslor och tankar i radio, tv, webbplatser och även medier som film och andra ljud- och bildupptagningar.

* Allt som framförs i media kan ingen myndighet eller någon annan kräva att det ska granskas innan. Det finns dock ett stort undantag och det är biofilmer som visas för barn under 15 år. Detta är i sin tur logiskt då vi i det svenska samhället strävar efter att undanhålla viss information för de yngre. Allt för att de inte ska bli påverkade negativt.

* Att man inte får kränka eller förtala en annan individ.


* Det är endast en person, utgivaren, som ansvarar för det som publiceras.

* Det innefattar även förbudet mot censur, rätten till fri informationsspridning och anonymitet, meddelarfriheten och källskydd.

* Om man är upphovsman på ett till exempel tv-program eller radio-program har man rätt att vara anonym. Faktumet kvarstår dock att om man har begått grova yttrandefrihetsbrott mot staten, har inte ens en upphovsman rätten att vara anonym. Inte ens källskyddet gäller vid dessa tillfällen.


external image megafon.jpg
external image megafon.jpgEtt av de grövre brott man kan göra mot yttrandefrihetslagen är om man skulle publicera något som skadar staten. Det kan till exempel vara något material som har att göra med landsförräderi eller spioneri. När vi tänker på media och yttrandefrihetslagen kommer nog ofta tankar upp som till exempel "hets mot folkgrupp". Även om det förekommer scener i en film som innehåller sexuellt våld kan det anses som ett brott mot yttrandefrihetslagen.


external image yttrandefrihet2.png
external image yttrandefrihet2.png


I Sverige finns det dock fortfarande folk som är kritiska till hur yttrandefrihetslagen fungerar i samhället. De anser att man inte vågar leva upp till den fullt ut och att anser att det är för många som ljuger i samhället. Dessa personer är dock en liten del av samhället och i allmänhet är Sverige känt för deras senaste grundlag.


Yttrandefrihet är inte accepterat i alla länder, såsom det är i Sverige. Trots att det finns en lag i Sverige, vågar inte alla uttrycka sin åsikt i rädsla för repressalier. Det är ypperligt viktigt att vi med yttrandefrihetslagen är öppna för att vad den andra individen anser, annars är den inte alls lika kraftfull.En vis man sa något liknande i följande citat:

"If we dont believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all" - Noam Chomsky. Den svenska översättningen för det blir "Om vi inte tror på yttrandefrihet för människor vi föraktar, tror vi inte på det alls".


Självklart finns det även folk som utnyttjar alla dessa frågor och funderingar som pågår i samhället och gör det till något underhållande samtidigt som man får upp ögonen för problemen. Här är ett exempel på en person, "Magnus Betnér", som ofta tar upp frågan om yttrandefrihet på hans uppträdanden:


Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihetsgrundlagen

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Grundlagarna/Yttrandefrihetsgrundlag/

http://www.youtube.com/watch?v=q7E_QVafvxo

http://www.youtube.com/watch?v=6gz_KM6Nvu4
Projektplanering

Projektnamn: Inblick yttrandefrihetsgrundlagen

Klass: SP3D

Deltagare + mobilnummer: Hanna M 076-136 12 84

Mål: Att få fram så pass mycket intressant fakta som möjligt och att helt enkelt få en djupare inblick i yttrandefrihetsgrundlagen.

Syfte: Att lära mig mer ingående om yttrandefrihetslagen då jag anser att det hör till allmänbildningen.