==Namnlös.jpg

==


De pressetiska reglerna är en bunt av tumregler, inte en formell regelsamling. De som är bakom reglerna är Publicistklubben, SVT, SR, Svenska journalistförbundet, Svenska tidningsutgivarföreningen, Sveriges tidskrifter och Utbildningsradion. De pressetiska reglerna är till för oss enskilda individer och är meningen att skydda oss ifrån obehag inom media. Det ska alltså inte läcka ut saker om våra privatliv i media. För att media ska kunna tjäna på sitt arbete krävs största möjliga tryckfrihet och yttrandefrihet men för att då inte skada enskilda individer finns då de reglerna.

Publicitetsregler:


Ge korrekta nyheter

Man ska vara kritisk till källor, rubriken ska ha samband med själva artikeln och bilder ska inte vara missvisande!

Var Generös med bemötanden

Felaktiga uppgifter ska rättas och felpublicering ska rättas till utan dröjsmål i nästa tidning!

Respektera den personliga integriteten

Var noga med att inte publicera sådant som kan kränka personen i fråga om det inte är nödvändigt. Lämna uppgifter om sexuell läggning, etniskt ursprung, kön, nationalitet, politisk tillhörighet, religiös åskådning och yrke utanför om det inte är relevant i sammanhanget.

Var dessutom väldigt försiktig med att publicera saker angående självmord för att skydda nära och kära. Ha även överseende med sörjande angående mord!

Var varsam med bilder

Bilder skall vara av orginal om det inte står annat med bilden. Att vilseleda med retuscherade bilder är förbjudet.

Hör båda sidor

Denna punkt säger sig själv. Lyssna till båda parters sidor innan du gör en artikel. Man vill inte vara partisk!

Var försiktig med namn

Det är väldigt viktigt att ta vara på personers namn så de inte hamnar i fel händer. Publicera med stor försiktighet folks namn. För det mesta behövs inte namnet för att man ska veta vad som hänt eller händer.


Skulle någon ur media bryta mot någon av dessa regler ställs man inför PO, pressombudsmannen. Pressombudsmannen granskar sedan den anmälning som kommit in och tar tag i fallet. Tidningen döms beroende på om PO anser fallet som ett brott till olika domar. För att göra en anmälan till PO krävs det att du som vill göra anmälan själv blivit felbehandlad i tidningen. Det ska med säkra skäl gå att peka ut dig i tidningen antingen med namn,bild eller annan identifierande uppgift. Det kan även vara andra rent av kränkande skäl till att du anmäler. När PO fått din anmälan prövas fallet. Anmälaren kan överklaga fallet och få det vidare till PON, pressens opinionsnämnd där det behandlas på nytt.Intervju med Peter Lindvall, sportchef på NSD.

Vad arbetar du med?

Jag är sportchef på tidningen NSD och då skriver jag, layoutar sidor, har budgetansvar, planerar: En arbetsledare kan man säga.

Vad är pressetiska regler?

Det är regler som är uppsatta för att skydda privatpersoner för onödig skada vid publicering. Det är mer vägledande, inte direkta lagar "så här ska man göra", utan det är vägledande. Till exempel om någon dör och man ska ringa till anhöriga, hur ska man då vara, ska man uppge namn på brottslingar eller inte. Eller närman skriver en artikel där någon får kritik, då ska man höra båda sidor så att båda får komma till tals och ge sin syn på saken. Sen finns det massor av andra saker om bildpublicering och annat då man inte ska retuschera bilder. Dessa har man som riktlinjer som man ska tänka på när man är osäker.

Kan man bli straffad för det här?

Nej, eller ja det kan man faktiskt. Rent teoretiskt kan min chef, den som är ansvarig utgivare på tidningen, åka i fängelse om jag klantar mig men det händer ju aldrig. Men rent teoretiskt skulle det kunna gå.

Vad gör ni om ni råkar publicera något som ni inte borde publicerat?

Är det rent felaktigt så skriver vi en rättelse i tidningen och det är ju allt från faktafel till att vi har stavat ett namn fel eller blandat ihop några personer eller något annat. Då kan vi bli anmälda också till pressens opinionsnämnd av en privatperson och då går pressens opinionsnämnd igenom den texten och ser om det finns någon fog för anmälan och fäller dom oss så måste vi då ta in en text från pressens opinionsnämnd som dom skrivit där dom klandrar en för att begått felaktighet, men något annat händer inte.

Hur följer du de pressetiska reglerna när du ska skriva en artikel, är det något speciellt du tänker på?

Det första man tänker på är att allt ska vara korrekt, det ska vara sant, relevant och rätt stavat. Det är grunden för allting, att det ska vara sant. Man ska inte hitta på och man ska låta alla komma till tals. Man ska också ge en helhet och berätta hela bilden. Det är de man i första hand tänker på.

Behöver du som sportchef tänka mycket på det här när du publicerar namn, förekommer det mycket sånt?

Ibland. Vi har haft incidenter där idrottsmän har varit inblandade i brottsliga verksamheter, att dom snattat, varit på fyllan, blivit anmälda för misshandel och sånt. Då har vi diskuterat om vi ska publicera namn, men det är min chef som heter Anders Ingvarsson som är ansvarig utgivare för tidningen som bestämmer. Jag bestämmer inget och är jag osäker så frågar jag han och då bestämmer han.