Waara, William

Linus Vehmanen
external image c.gif
Tryckfrihetslagen //

Tryckfrihets lagen innebär att man har rätt att sprida och trycka information fritt via internet, böcker, tidningar och flygblad. Tryckfriheten inebär även att medborgare eller grupper innom landet har rätt att publicera sina skrifter utan att bli censurerade eller att bli förhandsgranskade. Tryckfriheten kan ses som en grundläggande den inom de representativa demokratier. Alla medborgare har rätt att sprida sin uppfattning så länge dom inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten, T.ex som millitära hemligheter. I sverige finns tryckfriheten skriven i gundlagen och är en skyddad rättighet, tryckfriheten kom in i grundlagen 1949. Tryckfrihetslagen kom först till sverige 1766 och var då ett skydd mot censur, vilket var den första i världen och vars främste tillskyndare var prästen Anders Chydenius. Tryckfriheten finns även i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna vilket gör det landet som ansluter sig till FN omfattar dom automatiskt av de mänskliga rättigheterna vilket gör tryckfriheten obligatorisk. Tryckfrihetsbrott

Som vanligt i en lag så kan man bli straffad om man bryter den. Om något brottsligt förekommer i en text, som inte ingår i periodisk skrift, är det skaparen till texten eller ansvariga utgivaren som kan dömmas. Juridiskt skiljer lagen mellan tryckta texter såsom böcker och tidningar för vilka tryckfrihetsförordningen gäller och för TV och radio för vilka yttrandefrihetsgrundlagen gäller. Det finns sammanlagt 18 Tryckfrihetsbrott: högförräderi krigsanstiftan spioneri obehörig befattning med hemlig uppgift vårdslöshet med hemlig uppgift uppror landsförräderi eller landssvek landsskadlig vårdslöshet ryktesspridning till fara för rikets säkerhet uppvigling hets mot folkgrupp brott mot medborgerlig frihet olaga våldsskildring förtal förolämpning olaga hot hot mot tjänsteman övergrepp i rättssak// Begår man någon av dessa tryckfrihetsbrott är man enligt lag straffbar. För att kunna begå något av dessa brott måste skriften ha framställts genom en tryckpress, så ett handskrivet brev uppfyller inte det kravet. För att ett handskrivet brev eller annat som inte är framställt genom en tryckpress ska omfattas av TF måste det mångfaldigas genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. Men det är inte bara det som gäller, det krävs även utgivningsbevis för skriften för att den ska räknas som tryckt. Om det inte finns något utgivningsbevis går det istället lika bra att skriva dit en beteckning på skriften om att den är mångfaldigad, samt därtill tydliga uppgifter om vem som har mångfaldigat skriften och om ort och år för mångfaldigandet. Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihet http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsf%C3%B6rordningen http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsbrott