pressetiska_regler.jpg

Emma Berg * Josefin Engström * Anton Backe * David Brodin * Joakim Isaksson MarkströmVad är de pressetiska reglerna?

De pressetiska reglerna är till för att ge en person ett ”skydd” mot publicitetsskador, ett skydd utöver det som lagarna redan erbjuder. Press, tv och radio har ju redan en stor frihet inom grundlagarna, Yttrandefrihetslagen och Tryckfrihetsförordningen.Som journalist granskar man samhället och då måste man även vara beredd på att själv kunna bli granskad, det tillhör journalisternas integritet. Journalisten får inte heller inte ta emot gratisresor eller andra saker de ej betalar för. Enligt reglerna så bör massmedia undvika att publicera uppgifter om enskilda personers privatliv som allmänheten egentligen inte bryr sig om. De får inte publicera misstänktas namn i polisutredningar då alla är oskyldiga innan det motsatta är bevisat. De måste i största allmänhet vara försiktig med att publicera namn alls. De måste även ge korrekta nyheter, respektera den personliga integriteten och vara försiktig med bilder så att dem inte för sanningen bakom ljuset. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten, vilket menas att t.ex. rubriken ska stödas av texten. Tidningar vill ju ibland vinkla rubriken så att man tror en sak men de menar en annan, allt för att väcka ens intresse och köpa tidningen och det lyckas de oftast bra med. Det är samma med bilder, med hjälp av retuschering eller montage kan sanningen lätt komma i skymundan och det är därför det är så viktigt att skriva om bilden är retuscherad eller liknande. Om detta inte följs och en person känner sig kränkt av en publicitetsskada ska de gå till Allmänhetens Pressombudsman (PO).

Allmänhetens Pressombudsman går man till om man känner sig utsatt för publicitetsskador. Som när man t.ex. inte har fått försvara sig men motparten har det, eller liknande kränkningar som gör att man känner sig orättvist behandlad av det som har skrivits om personen i tidningen så ska man vända sig till PO.

Och vad kan PO göra då?

Det första som sker när en anmälan kommer in är att de granskar vad för slags tidning. Det är ett krav att det ska vara en periodisk skrift så det kollar de upp först. Personen som har anmält ska vara personligen berörd av det som publicerats och det ska ha skett under de 3 senaste månaderna.
Om PO sedan tar beslutet att fortsätta utreda anmälningen vidare så skickar de en kopia på anmälarens klagomål till tidningen för en chans för yttrande. Svaret av tidningen går sedan tillbaka till anmälaren som har rätt att kommentera svaret. Sedan kan det hålla på så några gånger så att parterna får höra varandras sida av historien
Därefter är det PO’s uppgift att ta beslutet om tidningen har avvikit från den goda publicistiska seden och orsakat en publicitetsskada, om så är faller så kan PO inte göra mer åt saken utan måste skicka vidare fallet till PON (pressens opinionsnämnd) http://www.po.se/om/pon


Inlagd av: jocke66
I filmen ovanför berättar Julian Assange om pressetik och
det ansvar media har.


Inlagd av: TUinformation intervjuad av Axel Andén från Medievärlden
I den här filmen berättar pressombudsmannen Yrsa Stenius
om hur man anmäler och vad de gör när de får in en anmälan.

Källförteckning

http://www.po.se/regler - 16/3 2011

http://www.po.se/regler/lagregler - 16/3 2011

http://www.voodoofilm.org/artikel/pressens-etiska-regler.aspx - 21/3 2011

http://frianyheter.wordpress.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pressetik - 14/3 2011


Emma Berg

Intervju


Vi har intervjuat Torbjörn Ek som jobbar på tidningen NSD. Han skriver oftast politik och nyheter och vann på gräv11 en guldspade för sin artikel om
överförmyndarnämnden i Boden. För att läsa mer klicka HÄR.Anton Backe, David Brodin, Josefin Engström och Joakim Isaksson-M