add to favorites
add to favorites
Hansson, Jessica
external image c.gif Editexternal image c.gif 0external image c.gif 0external image c.gif 33
De pressetiska reglerna
//c
Medier i Sverige har inte så många restriktioner, utan kan näst intill publicera vad som helst utan att bli straffade. Såklart finns det några lagstiftningar som begränsar vad som får offentliggöras och inte, men dem är varken särskilt många eller hårda. Trots detta kan man inte frånsäga sig allt ansvar utan pressen har ändå vissa regler att hålla sig till.

external image TV.png
external image TV.png
external image PUREELAN2?$prod$
external image PUREELAN2?$prod$
external image tidning-1288631606.jpg
external image tidning-1288631606.jpgDessa reglar kallas kort och gott de pressetiska reglerna och handlar framförallt om att skydda individer emot publicitet som på något sätt kan skada dem. Reglerna har framtagits med hjälp av ett antal svenska mediainstitutioner. Dem måste inte följas, men det är att rekommendera och de flesta håller sig faktiskt till dem. Sammanfattningsvis brukar spelreglerna för press, radio och tv se ut såhär:

- Ge korrekta nyheter
Det skapar förtroende och pålitlighet hos befolkningen gentemot en tidning som exempelvis gett ut rättvisande nyheter. Däremot ska det inte bli en vana att tro att allt man läser i tidningen för den skull är sant, utan det gäller att vara fortsatt källkritisk.

- Var generös med bemötanden
Felaktiga uppgifter ska rättas snarast möjligen och även vara iögonfallande så att dem som fått fel information nu enkelt kan ta del av den nya, korrekta informationen.

- Respektera den personliga integriteten
Publicera inte uppgifter om individen som kan skada den. Att offentliggöra självmord eller självmordsförsök är inte vanligt förekommande, men ska i sådana fall ske med enorm försiktighet och hänsyn till anhöriga. Detsamma gäller personer som råkat ut för olyckor eller brott. Om individens sexuella läggning, etnicitet, religion eller dyliknande inte har något med sammanhanget att göra ska det inte heller nämnas.

- Var varsam med bilder
Dem får inte vara vilseledande eller förvirra informationsmottagaren. Är bilden på något vis ändrad ska detta tydligt framgå intill den.

- Hör båda sidor
Ge personerna i fråga möjlighet att uttrycka och ge sina versioner av ärendet. Målet ska vara att båda parter ska få sina åsikter framförda. Ha i åtanke att personer som är misstänkta för brott är oskyldiga till dess att motsatsen har bevisats.

- Var försiktig med namn
Reflektera över om publicering av individens namn kan komma att skada hen. Om det dessutom inte är nödvändigt eller av intresse ska namnet inte offentliggöras och därför ska inte heller saker såsom bilder, ålder, eller nationalitet publiceras som kan göra ett fastställande av identitet möjligt.

Vad händer då om pressen inte följer dessa regler?
Om du anser att du har blivit förolämpad eller behandlad orättvist ska du vända dig till pressombudsmannen genom att berätta vilken tidning som gjort vad mot dig, du upprättar alltså en anmälan. Mer om hur man går tillväga kan du läsa om här. Om tidningen sedan fälls måste den (beroende på hur stor den är) betala en straffavgift till PO (Allmänhetens Pressombudsman) och PON (Pressens Opinionsnämnd). En ursäkt från tidningens sida till deras läsare ska även publiceras snarast möjligen.

external image sigvardssonolafotojeppegustafssoncorren_1.jpg
external image sigvardssonolafotojeppegustafssoncorren_1.jpg

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson

Ett relativt känt fall som blev fällt var när Expressen påstod att programledaren Ola Lindholm blev tagen för knark. Sanningen var den att vederbörande hade lämnat ett urinprov men svaren från analysen hade ännu inte kommit och därför var rubriken vilseledande. Det var Ola Lindholm själv som anmälda artikeln då han ansåg att den orsakat honom såväl privat som professionell skada. Efter att artikeln publicerats förlorade han alla sina jobb.

external image olalindholm.jpg
external image olalindholm.jpg
external image bild12-440x330.jpg
external image bild12-440x330.jpg


Källor:
http://po.se/regler
http://www.ungmedia.se/faq-pressetik-2/
http://po.se/faellningar/faellda-aerenden/506-ola-lindholm-namngavs-innan-det-fanns-belaegg-foer-hans-skuld
http://www.medievarlden.se/sites/default/files/imagecache/sidebar/articleimg/sidebar/sigvardssonolafotojeppegustafssoncorren_1.jpg
http://www.dn.se/images/2011/09/04/olalindholm.jpg
http://blogg.engfors.se/wp-content/uploads/2011/04/bild12-440x330.jpg
http://www.mediekompass.se/ung/vad-du-maste-veta-om-medier/pressetik
http://www.diyexplore.com/wp-content/uploads/2012/04/TV.png
http://tubby.scene7.com/is/image/tubby/PUREELAN2?$prod$
http://www.apg29.nu/nbilder/tidning-1288631606.jpg

Projektnamn: De pressetiska reglerna

Klass: SP3D

Deltagare + mobilnummer: Jessica 072- 521 05 09

Mål: Att hitta fakta om och förstå pressens, tv:ns och radions etiska spelregler och sedan presentera det här på min wikispaces-sida

Syfte: Att lära sig mer om och förstå varför olika medier gör som de gör ang. publicering av namn och dyliknande.