add to favorites
add to favorites
Turdieva, Nazuk
external image c.gif Editexternal image c.gif 0external image c.gif 0external image c.gif 23
add to favorites
add to favorites

add to favorites

Marknadsföringslagen (2008:486) ///

Marknadsföringslagen hjälper, samt skyddar dig som konsument vilseledande och aggressiv marknadsföring. Lagen är till syfte för att främja konsumenternas intresse av produkt/ tjänst samt för att motverka olaglig marknadsföring .

Bestämmelse om marknadsföring finns bl.a. i:

 • Lagen om paketresor (1992:1672)
 • Tobakslagen (1993:581)
 • Distans och hemförsäljningslagen
 • Lagen om försäkringsförmedling (2005:405)


Här gäller marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkt/ tjänst. Med marknadsföringslagen menas inte bara reklam och försäljning utan även all slags kontakt mellan försäljare och konsument. Även säljarens bemötande och åtgärd efter köpet omfattas.


 • T.ex. kan det vara information om bytesrätt eller liknande.

Här gäller inte marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen omfattar inte olämplig reklam eller produkt som väcker anstöt.


 • T.ex. Diskriminering, rasist eller sånt som uppmuntrar till olämpligt beteende hos barn/vuxna.


Krav på säljarens marknadsföring

För att kunna marknadsföra en produkt/tjänst måste man som försäljare följa nedanstående krav.

 • 9§ Reklamidentifiering

Man ska vara tydlig med att det handlar om reklam och vem står bakom den/det.

 • 8§ Vilseledande reklam

Som försäljare får man inte använda påstående som är vilseledande.

 • 13§ Vilseledande förpackningsstorlek

Som säljare får man inte använda en produktförpackning som är mycket större än nödvändigt.

 • 7§ Aggressiv marknadsföring

DU som försäljare får naturligtvis inte använda tvång, hot våld eller liknande i din marknadsföring.

 • 18§ Jämförande reklam

Man får jämföra sin produkt med en annans säljares produkt som inte är vilseledande.


 • 12§ Köperbjudande

Om man marknadsför en produkt så måste marknadsföringen innehålla följande:

 • Produktens egenskaper
 • Pris
 • Betalningsvillkor
 • 16§ Utförsäljning och realisation

Utförsäljning/rea sker när säljarens hela lager eller en avgränsad del säljs till nedsatta priser, under en kort period.

 • 20§ Garanti

Säljaren som erbjuder garanti skall vara noga med att informera konsumenten om vad garanti innebär och hur man ska göra för att utnyttja den. En skriftlig garanti ska alltid lämnas ut till konsumenten.