Marknadsföringslagen

///c
Marknadsföringslagen finns för att förhindra att konsumenterna ska bli lurade av oseriös marknadsföring. Lagen ska motverka oriktiga påståenden, oetiska metoder, vilseledande uppgifter och andra ojusta grepp. Den kräver också att viktig information ska finnas med i annonser och annan marknadsföring.
Lagen gäller för all marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom och andra nyttigheter – både till konsumenteroch näringsidkare.

Lagen gäller
Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter. Med marknadsföring menas inte bara reklam, vilket många ofta tror. Det menas alla slags kontakter mellan näringsidkare och konsument. Näringsidkares beteende och åtgärder efter köpet omfattas till och med, till exempel information om vad som gäller vid reklamation.

Lagen gäller inte
Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas om olämplig av andra anledingar. Det kan vara till exempel reklam som är diskriminerande eller som kan uppmuntra till olämpligt beteende hos barn. Marknadsföringslagen innehåller heller inget förbud mot diskriminerande reklam. Övertramp kan dock anmälas till Konsumentverket.

Texter och bilder som inte har ett kommersiellt intresse omfattas inte heller av marknadsföringslagen, till exempel redaktionell text och konst.

Om man bryter mot lagen
Näringsidkare som bryter mot lagen kan förbjudas av Marknadsdomstolen att fortsätta med sin marknadsföring. Marknadsdomstolen kan också tvinga näringsidkaren att lämna särskild information i marknadsföringen, till exempel prisinformation.

Näringsidkare kan bli skyldig att betala en särskild marknadsstörningsavgift som är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner.


Några förbudsregler

• Reklamen ska vara utformad så att man lätt kan se och förstå att det handlar om just reklam, man ska inte kunna förväcla den med till exempel en tidningsartikel.

• Reklam får inte innehålla osanna påståenden eller framställningar som är vilseledande.

• Storleken och formen på förpackningar får inte vilseleda om innehållet.

• Plagiering som gör att produkten lätt kan förväxlas med andra kända och särpräglade produkter är förbjuden.

• Det är förbjudet att leverera produkter till någon som inte uttryckligen beställt dem, men som ändå kan förledas tro att han/hon är skyldig att betala för dem.

• Det är förbjudet att rikta marknadsföring per telefon till en konsument som klart har tillkännagivit att han/hon motsätter sig det.

• Ett paketerbjudande om till exempel rabattcheckar, tilläggsvaror eller lojalitetsförmåner i reklamen måste ge tydlig information om akka viktiga villkor, till exempel vilken typ av förmån det är, vad den är värd, vilka tidsgränserna är och vad konsumenten måste göra för att få ta del av förmånen.

• Ordet konkursförsäljning får bara användas om produkter sälj av ett konkursbo eller för ett konkursbos räkning.

• Ordet utförsäljning får bara användas vid slutförsäljning av ett helt varulager eller en klart avgränsad del av ett varulager. Försäljningen ska ske under en begränsad tid och priserna ska vara väsentligt lägre än de normala priserna för motsvarande produkt.

• Termen realisation får bara navändas om produkterna ingår i det normala sortimentet och om försäljningen sker under en begränsad tid, till ett väsentligt lägre pris än det normala.

http://www.saljarnas.com/Lag--avtal-2/Lagar1/Tillaten-och-forbjuden-reklam/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Lagar/Marknadsforingslagen/
Projektplanering

Projektnamn: Marknadsföringslagen

Klass: SP3D

Deltagare + mobilnummer: Janni 0730834251

Mål: Att få en inblick i marknadsföringslagen.

Syfte: Att lära mig mer om marknadsföringslagen.