Roslund, Hanna
external image c.gif Editexternal image c.gif 0external image c.gif 0external image c.gif 58
Marknadsföringslagen
/B

I och med att handeln växer blir konkurrensen allt större. Det gäller att synas och höras mest, på bäst sätt, för att locka till sig kunder och överleva. Men vad är egentligen tillåtet? Och vad är ett riktigt big no-no?

Vad är marknadsföring?
Marknadsföring omfattas inte bara av reklam och försäljning utan också av alla de slags kontakter mellan en konsument och en näringsidkare såsom beteende och åtgärder.

Marknadsföringslagens syfte
Lagen finns till för att skydda dig som konsument mot vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Tillfällen då marknadsföringslagen gäller
Marknadsföringslagen gäller vid tillfällen då marknadsföring av produkter förekommer. Begreppet marknadsföring i detta syfte, omfattas inte bara av reklam och försäljning utan också av alla de slags kontakter mellan en konsument och en näringsidkare. Det många inte vet är att också marknadsföringslagen täcker sådant som en näringsidkares beteende och åtgärder. Ett exempel är vad som gäller vid en reklamation.

Det finns väldigt många paragrafer inom marknadsföringslagen. Detta är
några// exempel:

''Vilseledande förpackningsstorlekar

13 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek eller form.

Vilseledande efterbildningar

14 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

Konkursutförsäljningar

15 § En näringsidkare får vid marknadsföringen använda uttrycket "konkurs", ensamt eller i förening med något annat uttryck, bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning.

Jämförande reklam

18 § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen

1. inte är vilseledande,

2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,

4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,

5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma. ''

Företag som bröt mot marknadsföringslagen

Mediamarkt
Media markt lockade med mellandagsrea. När kunderna kom till butiken var priserna högre än normalt. Enligt konsumentverket bryter då företaget mot marknadsföringslagen. Exempelvis så skulle en mor och dotter köpa en datamus på mediamarkt före jul, men bestämde sig för att köpa den efter jul - då var datamusen 50 kr dyrare - trots mellandagsrean


''– Att man sänker en vara och sedan höjer den igen strax innan rean för att ha samma pris igen under rean så är det inte en väsentlig nedsättning av ordinarie pris utan då har man lurat konsumenten i så fall säger Faivre.''

Media markt är alltså anklagade enligt denna punkt i marknadsföringslagen:

*Begreppet "realisationer" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.

Mc Donalds
På reklamen ser maten god ut. Men när den väl serveras ser den annorlunda ut. Det var åtminstone vad en familj i Sverige tänkte och tyckte när de gjorde en anmälan om falskmarknadsföring, det vill säga vilseledande marknadsföring. Advokaten Axel Gripensten är den jurist som leder åtalet. Han säger såhär:

''Uppenbarligen kan man se att hamburgarna i McDonalds så kallade restauranger aldrig ser likadana ut som i deras reklam, varje kund som handlar på McDonalds är utsatt för bedrägeri. Tänk efter, om du till exempel ser en bild av en bil du vill köpa, på bilden är bilen helt ny och färgen är glansig, lacken är orepad, men när du sen åker för köpa bilen så får du en bil där lacken är repig och glansen gått ur, detta är falsk marknadsföring. Det är egentligen otroligt att man låtit detta pågå ostört i så många år, men nu har vi i alla fall för avsikt att ta itu med det här problemet en gång för alla.''


mcdonalds_stamning440x300.jpg
mcdonalds_stamning440x300.jpgBarbie / Mattel
Barnprogrammet REA som handlar om konsumentens rättigheter berättade i sitt program från december 2012 om flertalet små flickor som känt sig lurade av vilseledande reklam. Det är nämligen så att barn tar in reklam på ett annat sätt än vuxna. Flickorna hade köpt en Barbiedocka, där det tydligt stod att man kunde klippa av dockans hår, och att det skulle växa ut igen. Givetvis fungerade detta inte på riktigt.

REA kontaktade en konsumentvägledare som konstaterade att Mattel gjorde sig skyldiga till vilseledande marknadsföring.

*En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar, obegriplig eller tvetydig jämställs det med att information utelämnats

876632.png
876632.png


Här är produkten som många mindre barn tycker är vilseledande, också den kvinnliga konsumentvägledaren konstaterade detta.

Bloggare
Idag är det vanligt att många bloggar, detta är givetvis någonting som företag utnyttjar till max. Många stora bloggare får produkter hem i utbyte mot att skriva positivt om företaget och produkten. Många känner sig lurade, då det inte finns utmärkt att ''reklamen'' är riktig reklam. Detta kallas dold marknadsföring.§9 All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Det gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar.Intervju med konsumenten Marie
Konkurrensen blir allt hårdare. Det gäller för företag att synas och höras. Detta är ett skäl till att vi möts av mer och mer reklam. Hur upplever vi konsumenter marknadsföringslagen? Och hur svårt är det att få rätt i en tvist? Marie berättar om när hon kände sig lurad.

Vi möts av marknadsföring dagligen. Upplever du att den tränger sig på?
''Ja, absolut. Jag får mail från företag flera gånger i veckan. Det är ofta kampanjer, reor eller en bonuscheck. Detta kan vara störande eftersom jag använder min mail inom mitt arbete.''

Får företag bara skicka ut reklam via mail till privatpersoner som du?
''Egentligen inte, såvida jag inte godkänt detta. Flera företag såsom Lush skickar ut mail sedan jag var med i en tävling där jag inte godkände att få mail.''

Händer det att du känner dig lurad när reklamen är vilseledande?
''Ja, det har hänt massor med gånger. Ofta bryr jag mig inte men ibland handlar det om stora belopp och så känner man sig inte sådär jätteglad.''

Kan du ge ett exempel?
''Ja, en gång skulle jag köpa glasögon. Jag har hört att många är nöjda som hade handlat från just den butiken så därför ville jag också gå dit. De skyltade om att jag skulle få ett par på köpet, men då tillkom ändå kostnader. Jag köpte ändå glasögonen, men det kändes inte rätt.''

Anmälde du detta?
''Nej, det gjorde jag aldrig. Men jag pratade med vänner och bekanta. De kände sig också lurade och ville inte gå tillbaka.''

Har du anmält någonting?
''Ja det har jag, en gång köpte jag en tv, det stod att det skulle vara ett reafynd, och sedan fick jag veta att priset var betydligt högre än kampanjen som varit innan. Detta tyckte jag var falsk marknadsföring.''

Tror du att många skäms för att anmäla när de känner sig lurade?
''Absolut, man vill inte visa att man inte kan. ''

Tror du att det är svårt att få rätt i en tvist?
''Ja det tror jag. Jag har upplevt att företag vill försöka övertyga mig om att dem har rätt, men i själva verket så försökte de lura mig. Sedan behöver inte företag följa det ARN rekommenderar, så detta kan också bidra till detta.''

Har du några tips till alla dem som känner sig lurade?
''Ja, anmäl till konsumentverket, och ge dig inte! Det kan också vara bra att prova att prata med butiken först. Om de inte lyssnar så kan det vara bra att anmäla till ARN.''

Marie heter egentligen någonting annat.


Källor:
http://sarahsmind.se/marknadsforing-i-bloggar/
http://www.svenskbladet.se/halsa/index.php?alias=mcdonalds_stams_for_falsk_marknadsforing.html
http://www.aftonbladet.se/minekonomi/shopping/article15985170.ab
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Lagar/Marknadsforingslagen/