aNamnlöst-1.jpg


Lite allmänt om marknadsföring


Varför marknadsföra?
Anledningen till att man marknadsför är helt enkelt för att sälja. Men för att göra det måste man berätta för världen att "Här finns vi och vi erbjuder er det här". Det gör man då via marknadsföring. När man marknadsför bör man tänka på några särskilt viktiga punkter:

Var hittar jag min målgrupp?
Vilka behov har min målgrupp?
Hur når jag min målgrupp?
Har jag vad min målgrupp kräver?

Vinster och förluster vid marknadsföring:
whisper.jpg
Att nå ut med ett budskap är inte alltid det lättaste. Man måste ha en passande reklam till rätt målgrupp. Fel reklam gör att för få dras till reklamen, det är då ett misslyckande och man går då inte i vinst eftersom själva marknadsföringen var dyrare än vinsten man fick av den. Marknadsföring är dessutom inte billigt, men som tur är finns det inte bara dyra alternativ. Till exempel kan man kanske dra nytta av relationer och rykten (Den s.k mun till mun metoden), och jobba sig till någonting lite billigare därigenom.


Marknadsföring på internet:
Eftersom att samhället utvecklas, utvecklas därmed också marknadsföringen och medier. Dessa bildar då nya vägar att nå ut med sitt budskap. Från lertavlor, den första papyrusaffishen, gatupratare och utomhusskyltning till ny teknologi som Tv, radio och sist men inte minst, Internet. Internet hade vi inte tillgång till för 30 år sedan. Då fick man använda sig av bland annat radio och tidningar. Internet har sedan 90-talet vuxit gigantiskt och blivit värdefullt för väldigt många, inte minst företag och olika organisationer.

Marknadsföring i sociala medier som facebook, twitter och msn är inte bara underhållande utan dessutom perfekt om man letar efter kunder. Till exempel facebook som i April 2009 hade över 200 miljoner användare världen över och som under ett år vuxit så pass att det tillkommit 300 miljoner användare. I Juli 2010 hade facebook då alltså över 500 miljoner användare. Är det någonstans man vill annonsera är det här. Här finns då som sagt ett stort utbud folk som bara väntar på att bli totalt söndermanipulerade av skicklig marknadsföring. Så att samhället utvecklas och att media utvecklas med det, är det nog ingen som kan förneka.

facebook-logo.jpg

Emma Selin MP2BYrken inom marknadsföring
Självkart finns det olika yrken inom 'marknadsföringskategorin' så som det finns olika yrken inom vården, här är några av dom:

Creative Director: En Creative Directors roll är att skapa och/eller styra strategier samt stödja och ge råd i den kreativa processen. Inom modebranschen har en CD en liknande roll som en Art Director i reklambranschen och står därmed för den estetiska kreativiteten.

Art Director: En art director hjälper till att leda en kreativ process och styr de visuella delarna av det som skapas. Till skillnad från en creative director, som står för den praktiska och strategiska kreativiteten, står en art director för den estetiska kreativiteten.

Copywriter:
Som copywriter jobbar man med idéer och texter i reklam, en annan viktig del av jobbet är att göra research och samla in fakta.

Grafisk Formgivare: Ansvarar för hur en reklamen ska se ut, genom att välja bokstäver, symboler, färger och bilder. Väljer bokstäver, symboler, färger, bilder osv till reklamen som ska skapas, den ansvarar alltså för utseendet på reklamen.

Marknadsföringslagen
När man jobbar inom marknadsföring så måste man självklart följa lagar, finns en speciell lag för detta, marknadsföringslagen. (MFL)

Den här lagen ska motverka försäljning som är olämplig och fungerar som ett skydd för alla konsumenter genom att se till att vilseledande reklam rensas bort.
"Om reklamen inte följer god marknadsföringssed, och om den dessutom bedöms påverka din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut, är den otillåten."
Något som får oss att göra något vi i vanliga fall inte skulle ha gjort är otillåtet, och ifall detta något även ljugit för oss är det värre. Därför är det så höga böter, för att lögner inte är tillåtet (speciellt inte i sådana sammanhang) och för att denna annons t.ex. kan ha fått oss att köpa något som vi i vanliga fall absolut inte skulle ha köpt, men som dessutom inte har de kvalitéer som den sades ha och som fick oss att köpa varan.
Ex: Ipren-reklamen fick inte längre visas, den reklam där det sa att Ipren var den "intelligenta värktabletten" pga att en värktablett inte kan vara intelligent, och de hade alltså ljugit för oss konsumenter.

external image mcdonalds_stamning440x300.jpg

http://www.svenskbladet.se/uploaded_images/mcdonalds_stamning440x300.jpg

Sara G MP2Bb
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Yrken_inom_marknadsf%C3%B6ring
http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-marknadsforingslagen/

'
Marknadsförare – ett jobb för dig?

Att jobba som
Marknadsförarens främsta uppgift är att lägga upp marknadsförings- och reklamplaner för produkter eller tjänster. Den planerar och utformar marknadsföringsinsatser och samarbetar med reklambyråer. Om man är marknadsförare på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, där flera personer samarbetar. Man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen. Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster.

Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter. Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Som marknadsförare kan man också hålla i analyser och undersökningar, vilket betyder att man kollar upp marknaden för företagets produkter eller tjänster. Enkäter, fokusgrupper och undersökningar är vanliga verktyg för detta. Syftet är att ta reda på hur marknadsföringen bäst ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Marknadsföraren kan även göra kalkyler och sätta priser på olika produkter för att de ska löna sig.

unilever_brands2.jpg
Som marknadsförare måste man vara bra på att planera sitt arbete. Man måste kunna försäljning och kunna hitta bra säljargument. Marknadsförare behöver ha känsla för grafisk form och vara bra på att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Som marknadsförare behöver man dessutom vara road av utåtriktat arbete, under perioder arbeta intensivt och med eventuell övertid. Kreativitet och allmänbilding är egenskaper en marknadsförare har stor nytta av.

Att utbilda sig
En högskoleutbildning inom marknadsföring kan leda till varierande arbetsroller och arbetsuppgifter. Det finns idag ett flertal högskoleutbildningar inom marknadsföring att välja bland.

Efter en avslutad högskoleutbildning inom marknadsföring väntar en bred arbetsmarknad med hög konkurrens. Som marknadsförare handlar det om att kommunicera fördelarna med en idé, vara eller tjänst för att skapa intresse och sälja. Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Men variationen på arbetsroller och sysselsättningen kan variera mycket då det är ett brett yrke med flera grenar.

En högskoleutbildning inom marknadsföring har de flesta som har ett yrke inom marknadsföring. Man kan antingen läsa en bredare högskoleutbildning inom marknadsföring eller välja att specialisera dig inom en viss gren eller inriktning. Det finns många olika möjligheter och ett flertal olika val för företag och organisationer att marknadsföra sig idag, och beroende på vad du vill jobba med kan vissa kunskaper för just det medievalet krävas.

inte-javla-reklam.jpg
Om du vill kombinera ett yrke inom marknadsföring med språk, kan det vara ett alternativ att läsa en utbildning inom marknadsföring utomlands. Detta gör du med hjälp av en utlandsförmedlare. En utlandsförmedlare hjälper dig med betyg, ansökan, visum och andra relaterade frågor till dina studier. Om du hellre vill åka på egen hand, så måste du själv ta kontakt med skolan för att få information om studiestart och andra regler som kan vara bra att veta.

För dig som inte har möjlighet att ta dig till utbildningsorten är en utbildning inom marknadsföring på distans ett bra alternativ. Att studera en utbildning inom marknadsföring på distans innebär mycket självstudier vilket kräver disciplin från din sida. Förutom disciplin, behöver du också ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Ida Sörensen Häggman, MP2B
Källor:
http://www.hogskoleguiden.se/marknadsfoering__utomlands_38__.html#moreAboutSearch
http://jobbasom.se/strategisk-marknadsforare/
Bilder:
http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2009/02/unilever_brands2.jpg
http://everythingmusthaveaname.files.wordpress.com/2010/09/inte-javla-reklam.jpg?w=300&h=249
Vad är event-marknadsföring?


En marknadsförare använder sig förstås av olika tekniker och metoder för att fånga intresse och nå ut till sin målgrupp. I den här artikeln kommer jag presentera en av de vanligaste i dagens samhälle, nämligen event-marknadsföring.

Event-marknadsföring (på engelska event marketing) är ett samlingsnamn för marknadsföring som sker i samband med evenemang av olika storlekar. Man anser att begreppet event-marketing slog igenom i samband med sommar-OS 1984 i Los Angeles, då arrangörerna erbjöd sponsorerna exponering av företaget. Tidigare hade sponsringen varit ren välgörenhet; sponsorerna fick inget tillbaka för pengarna de lade ut. Under 1990-talet var event-marknadsföring en av de snabbast växande trenderna inom marknadsföring och under 2000-talets första år ökade amerikansk event marketing tre gånger så snabbt som traditionell marknadsföring.
LA-1984.jpg
Under OS i LA 1984 fick Coca-Cola visa sin sponsring.

I Sverige har uttrycket haft olika innebörd, en del anser att det avser all form av sponsring medan andra menar att alla former av händelsemarknadsföring är event-marknadsföring. Det finns inga siffror på hur stor event-marknadsföring är i Sverige, på grund av denna oenighet. Det finns svenska byråer helt inriktade på event-marknadsföring och allt fler företag söker kompetens inom detta område eftersom det har vuxit sig såpass stort.

Numera kan inkludera event-marknadsföring evenemang av alla storlekar, från ett frukostmöte för tio personer till ett olympiskt spel. Antingen kan marknadsföraren på företaget själv anordna ett evenemang eller så kan företaget sponsra ett evenemang arrangerat av ett annat företag eller organisation. Om marknadsföraren själv håller ett evenemang för att event-marknadsföra sitt företag (eller någon annans om det är en marknadsförarkonsult) är planeringen och undersökandet av målgruppen viktigt. Man måste se till att allt ger en bra bild av företaget, från vilken miljö man är i till vilka människor som är där och vad de säger. Man kan bjuda in media och hoppas på att nå ut till en bredare publik, eller bjuda in hela eller delar av målgruppen för att vara riktigt effektiv mot en smalare publik. Produktlanseringar och presskonferenser är exempel på event-marknadsförande evenemang anordnade av företaget självt. Under evenemanget har marknadsföraren fullt upp med att se till att allt går rätt till och en tid efteråt blir det en utvärdering. Vad fungerade bra, ska man göra om det och vad ska man isåfall ändra på för att lyckas ännu bättre?
ArkPresskonferens_38_75347a.jpg
The Ark håller presskonferens inför Eurovision Song Contest.

Om företaget istället väljer att sponsra ett utomstående evenemang event-marknadsför de sig själva genom att stödja evenemanget ekonomiskt och i gengäld få synas på skyltar, kläder m.m. De köper helt enkelt reklamplatser, precis som de kan köpa en plats i en tidning eller på en tv-kanal. Denna sorts event-marketing är extremt stor på sportevenemang av olika slag. Alla har nog lagt märke till reklamskyltarna på sargen runt hockeyrinkar, idrottsarenor och på upploppet av ett skidlopp. Det kan vara relaterade företag som sponsrar, men oftast har sponsorföretaget ingen koppling till själva evenemanget. Till exempel har Coca-Cola sponsrat OS sedan Amsterdam 1928, vilket kan tyckas ologiskt, men har fungerat riktigt bra för båda parter. Sponsorer är otroligt viktiga på större evenemang, ofta hade det varit omöjligt för arrangörerna att hålla evenemanget utan det ekonomiska stödet.
friidrott.jpg
Bild från friidrotts-EM i Göteborg 2006. Sponsorer var bland andra Telia, Spar och Epson.

Av: Jenny Lindström MP2B

Källor:http://sv.wikipedia.org/wiki/Event-marknadsf%C3%B6ring
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_management
http://farm1.static.flickr.com/73/210047420_a30ebd583e.jpg?v=0
http://www.elcyc.com/Images/photography/Travel/Las_Vegas/Ice_Hockey.jpg
http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00022/LA-1984_22887s.jpg
http://www.sydsvenskan-img.se/archive/00075/ArkPresskonferens_38_75347a.jpg