Marknadsförarens yrkesroll

Marknadsföring handlar om att skapa, vårda och utveckla kundrelationer. Den är i sin form ett ledningsorienterat ämne som förutsätter både kreativa och strategiska kunskaper om marknadskommunikation.
Marknadsföring.png
Rebecca Isakson

Vad är marknadsföring?

När man talar om marknadsföring förknippar man det ofta med försäljning och reklam. Detta är på grund av att dessa är de mest synliga delarna inom marknadsföringen, men marknadsföring är faktiskt mer än så. Marknadsföring handlar om alla de olika aktiviteter som tas till för att skaffa nya kunder och upprätthålla de befintliga kundkontakterna. Marknadsföring är en process, en händelsekedja där man informerar kunderna om varorna/tjänsterna som uppfyller deras behov, man levererar produkten till kunden och man strävar efter ett långvarigt kundförhållande medans man samtidigt bedriver en lönsam verksamhet. Marknadsföring indelas i extern och intern marknadsföring. Extern marknadsföring är att få kunderna intresserade av företaget och dess produkter, få kunderna att i slutändan köpa produkterna. Intern marknadsföring riktas mot personalen i företaget. Syften med det är att påverka personalens attityder och beteende samt att få personalen engagerad i företagets och dess verksamhet. Det handlar om att få en delaktighet i företaget.
Josefine Karlsson
Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Arbetet som marknadsförare innebär många kontakter med människor och förutsätter god kommunikationsförmåga. Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter och organisationer. Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Marknadsförare med grafisk utbildning kan till exempel arbeta på ett tryckeri, en reklambyrå eller som ansvarig för trycksaker eller andra media på ett företag eller en organisation.Rebecca Isakson

Vanligaste arbetsuppgifterna för en marknadsförare


När man jobbar som marknadsförare har man oftast olika uppgifter, men dessa är de vanligaste arbetsuppgifterna:

 • Planerar produktkataloger
 • Behandlar kundfeedback
 • Deltar i utvecklandet av nya produkter
 • Kontakt till reklam- och mediabyråer
 • Planering och uppföljning till internet sidorna
 • Deltar i marknadsföringsplaneringen
 • Utför kundanalyser

Ex: En marknadsförings chef i en butiks uppgifter

Denne är då ansvarig för annonsering, alltså det sortiment man skall ha i butikerna.
För att få reda på detta så gör man marknadsundersökningar genom att gå ut och fråga de olika kundgrupperna vad de vill ha.
Men i vissa fall anlitas speciella marknadsundersökningsbolag som gör dessa undersökningar.
Man jämför priser mellan olika kedjor för att se att man har satt rätt pris, detta är det främsta ansvarar denne person har, att se så man har satt rätt pris på rätt varor.
Denne person ansvarar även för att göra utkast i samråd med en reklambyrå till annonseringar.
Men man kan även göra så att man tar in fakta från det kunderna köper via kvittodata som samlas in centralt.
Detta kallas för riktad marknadsföring (RMF).

Internet marknadsföring


Internet marknadsföring kan underlätta ditt arbete på olika sätt och många använder sig av det på grund av:

 • Mätbarheten – Bästa möjliga mätbara media
 • Enkelheten – Möjligt att nå en specifik målgrupp
 • Online – Alltid tillgängligt
 • Möjligheten att anpassa till individen
 • Direktsvar är möjligt

Josefine KarlssonMarknadsföringslagen

Det finns en viktig lag inom detta ämne som kallas Marknadsföringslagen. Den skyddar dig mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam. Säljare som bryter mot denna lag kan bli tvungen att betala skadestånd till dig.

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen, även aktier och krediter. Reklamen ska följa god marknadsföringssed, och det betyder att den måste följa vissa regler för att skydda dig som konsument. Om reklamen inte följer god marknadsföringssed, och om den dessutom bedöms påverka din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut, är den otillåten. Förutom själva lagen finns en svart lista som innehåller 31 andra marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna.


Regler som en säljare inte får bryta mot

Reklamidentifiering
Det ska tydligt framgå att det handlar om reklam och vem som svarar för reklamen.
Vilseledande reklam
En säljare får i reklamen inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis när det handlar om varans kvalitet eller pris. Säljaren får inte heller utelämna väsentlig information så att marknadsföringen blir vilseledande. Om informationen är oklar eller obegriplig jämställs det med att information utelämnats.
Vilseledande förpackningsstorlekar
En säljare får inte använda förpackningar som exempelvis är mycket större än nödvändigt.
Vilseledande efterbildningar
En säljare får inte "härma" någon annans kända och särpräglade produkter.
Aggressiv marknadsföring
En säljare får inte använda trakasserier, tvång, våld, hot eller liknande i sin marknadsföring.
Jämförande reklam
En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter endast om jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan de olika produkterna.
Köperbjudanden
Om en säljare marknadsför en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse måste också annan information finnas med, bland annat produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor.
Konkursutförsäljningar
Begreppet "konkurs" får bara användas om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.
Utförsäljningar
Begreppet "utförsäljning" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om det handlar om en slutförsäljning av säljarens hela lager eller en klart avgränsad del av det. Försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
Realisationer
Begreppet "realisationer" eller uttryck med motsvarande innebörd får bara användas om varorna ingår i säljarens ordinarie sortiment. Försäljningen sker under begränsad tid och priserna är mycket lägre än normalt.
Obeställda produkter
En säljare får vid marknadsföringen inte leverera produkter till dig om du inte har beställt dem och kräva betalt.
Garantier
En säljare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en vara ska informera dig om vad garantin innebär och hur du ska göra för att kunna utnyttja den. Information måste även lämnas om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin ska dessutom lämnas.

girlDM_228x428.jpg
Förbud eller skadestånd vid regelbrott
Den som bryter mot reglerna ovan kan förbjudas att fortsätta med sin marknadsföring eller åläggas att lämna information vid marknadsföringen. Även den som marknadsför otjänliga produkter till dig som konsument kan förbjudas att fortsätta med det. Den som bryter mot marknadsföringslagen kan i vissa fall även bli skyldig att betala en avgift på lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Denna avgift går till staten. [http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Marknadsforing/]Rebecca Isakson

Marknadsföringsprocessen

Som det står lite högre upp på sidan är marknadsföring en process där man gör allt man kan för att sälja varor eller tjänster till kunderna.
Inom marknadsföring är målet för de flesta företag att hitta fler kunder samtidigt som man behåller de gamla. Man vill skapa tillväxt och hålla sig kvar på marknaden.
För att få allt att fungera på ett bra och effektivt sätt behövs en marknadsföringsplan, där taktik och strategi samarbetar med kunskap och idéer för att ge bästa möjliga resultat.

I marknadsföringsprocessen ingår fyra huvuddelar:
 • Ta fram information och sedan, med hjälp av t.ex. undersökningar, bygga upp kunskap om marknaden.
 • Noggrant undersöka informationen och göra en marknadsföringsplan.
 • Bestämma marknadsföringsinsatser, t.ex. olika reklamkampanjer, handlingsplaner m.m.
 • Följa upp marknadsföringsinsatserna och undersöka resultaten. Det leder sedan till bl.a. utökning av kundregistret.Oftast är området marknadsföring strukturerat såhär:
 • Marknadsundersökning – vilket innebär att man söker information om marknaden.
 • Marknadsplan – Man analyserar informationen man fått från marknadsundersökningen och gör sedan en marknadsplan som utformas från företagets kunskap, idéer & resurser.
 • Kunder – Vad har företaget för kunder? Vad ska man sälja för tjänster eller produkter för att kunderna ska bli nöjda?
 • Konkurrenter – Det är viktigt att känna sina konkurrenter och samla information om dem, eftersom att man konkurrerar om marknadens pengar.
 • Relationsmarknadsföring – Det har alltid varit viktigt att skapa relationer och ha kontakter inom olika företag. Det gör att marknadsföringskostnaderna blir lägre eftersom man då vet vad kunderna vill ha och slipper lägga ut stora summor pengar på onödig reklam.
 • Direktmarknadsföring – Företaget utnyttjar media för att nå ut till fler kunder och samtidigt skaffa mer kunskap om de kunder företaget arbetar med just för tillfället.
 • E-postmarknadsföring – Används mycket eftersom att kostnaderna blir mindre, det går snabbt och ger bra resultat. De flesta företag frågar mottagaren innan de skickar iväg reklamen, så att det då inte räknas som spam-mail.
 • Nätverk – Har man ett bra affärsnätverk hjälper det till att bygga upp relationer mellan viktiga människor, vilket i sin tur är en viktig konkurrensfördel.
 • Uppföljning/Analys – Ibland när man analyserat sina marknadsföringsåtgärder kan man vara i behov av att ändra marknadsplanen. Det är då en väldigt stor fördel för företaget att ha snabba och duktiga arbetare för att hinna göra ändringar inna konkurrenterna.
 • Lagar och regler – De lagar som handlar om marknadsföring är till för att skydda kunderna från att bli lurade m.m. Lagarna handlar om hur företagen får bete sig på marknaden och förhållandet mellan säljare och kund. Mer information om lagarna finner ni högre upp på sidan.

Källor: expowera.se, studentum.se


Malin Kruukka

Copywriter

Förr kallade man en copywriter för reklamskribent, men nu finns inget svenskt namn för copywriter. Både för art director och copywriter gäller det engelska namnet. En copywriter samarbetar oftast med en art director. Deras gemensamma uppgift är att få fram ide som lösning till kundens kommunikationsuppdrag. När de tagit fram idé är det copywritern som ansvarar för textinnehållet och art directorn som ansvarar för formgivningen. Men det är inte allt, en copywriter hittar du även på webbyråer, som frilansare eller inhouse på företag.Exempel på vad en copywriter arbetar med:


 • annonser i dagspress
 • magasin och veckopress
 • utomhusreklam och/eller affischer på stortavlor, bussar, tunnelbanor, spårvagnar osv.
 • idé och manus till reklamfilm för bio och TV
 • idé och manus till radioreklam, direktreklamn och direktmarknadsföring, butiksreklam, broschyrer och foldrar
 • webbsidor, banners och kampanjsajter


För att få höra lite mer grundligt vad en copywriter gör KLICKA HÄR . Spetsa öronen, det kan vara svårt att höra vad han säger..


Jessica Landberg

Reklam
Reklam är skapande och spridande information som har till syfte att lyfta fram varor och tjänster. Oftast är avsändaren ett företag och mottagaren är en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är oftast att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med målet att öka sin försäljning.


Historia
Reklam har funnits i olika former sedan tidernas begynnelse. Den äldsta och kanske den enklaste reklam metoden är ”mun till mun metoden” alltså att ett rykte om en vara eller tjänst sprids mellan människor. Denna typ av ryktesspridning är en viktig del för företag än idag, framförallt om företaget vill bygga upp ett starkt varumärke.

Ett nytt sätt att marknadsföra sig blev att använda grafik för att visa och marknadsföra vad man höll på med. En skomakare kunde till exempel ha en skylt föreställande en sko utan för sin verkstad.
När skriftspråket, böcker och senare boktrycket uppfanns så kom mer nya vägar att nå konsumenterna. Utvecklingen av reklam tog fart i västvälden under 1800-talet i takt med att läskunnigheten ökade. Tidningar och tidskrifter började publicera reklam och använde intäkterna för att finansiera verksamheten. Utomhusreklamen särskilt i städer ökade. Under 1900-talet började nya medier att växa fram i form av radio, tv, film och senare även Internet. Det var även 1900-talet kunskapen om reklamens avgörande roll för företagets försäljning växte fram.

Tidig reklam ifrån Ford:
ford_2.jpg


Mål
Majoriteten av all reklam är avsedd för att få en konsument, mottagaren, att upptäcka nya produkter och konsumera den. Den som använder sig av reklam kallas avsändare. Behovet av reklam uppstår då när avsändaren eller dennes produkt är okänd för mottagaren, eller när avsändaren är utsatt för konkurrens.
För vissa produkter är det viktigt att ha en stark image eller framtoning. En image är den uppfattningen konsumenten har om en viss produkt, ofta kopplat ihop med varumärket. Lyxprodukter eller relativt dyre produkter exempelvis bilar är beroende av en stark image, medan snabbkonsumrande och billiga produkter som tuggummi är mindre beroende av ett starkt varumärke för att kunden ska välja dessa.

Metoder
Det finns flera sätt att uppnå bästa effekt genom reklam och reklamen utformas därefter.


Man brukar skilja på två stora reklamformer: reklamen som vänder sig till privat personer kallas för buisness-to-consumer(B2C) och reklamen som riktar till företag kallas buisness-to-buisness(B2B). Många reklambyråer specialiserar sig inom dessa områdena.

För att reklamen ska få bästa effekt anpassad den för speciella målgrupper. En metod för att nå en målgrupp är att rikta sig mot personer med starkt socialt inflytande på sin omgivning. Dessa brukar kalla kosmopoliter och är ofta initiativtagande och socialt utåtriktade inom exempelvis en vänskapsgrupp eller arbetsgrupp.

Typer av reklam
Man kan dela in reklam i olika kategorier. Främst brukar man skilja vilket medium man använder. Det finns många olika typer av reklam som använder medieformer. Tidningsannonser, reklamblad, broschyrer och liknande reklam i pappersformat brukar sammanfattar i tryck reklam eller tryck. Reklam på Internet består oftast av rörlig media(film), grafik och text.
Olika medier har olika för och nackdelar. Direktreklam har svårt att få uppmärksamhet hos mottagaren men kan samtidigt nå en väldigt stor skala människor. En försäljare som demonstrerar sin produkt kan däremot inte nå lika många mottagare, men kan få mottagarens fulla uppmärksamhet.
Vissa målgrupper läser till exempel morgontidningar mer än andra. Vill man sedan inrikta sig mer och nå målgruppen ”Luleåbor som åker buss” så kan man välja NSD att annonsera i. Traditionell reklam som riktar sig till en bred allmänhet kallas above the line. Motsatsen kallas below the line och riktar sig till specifika målgrupper.

Tidningsreklam
Reklam annonser i tidningar och tidskrifter är en av de äldsta och kanske vanligaste reklamformerna. Ofta är reklamen den största inkomstkällan för utgivare av tidningar och tidskrifter.

Reklam i rörliga media
Reklam i tv, vanligtvis mellan två program även kallat för reklamavrott är ett media som kan nå ett stort antal personer. Reklamfilmer ger annonsörerna möjlighet att kommunicera med ljud och bild med konsumenten, detta så länge man inte byter kanal eller lämnar tv:n. Genom olika undersökningar kan tv-kanalen ta reda på ungefär vilken publik som ser vilket tv-program vilket ger möjlighet att rikta reklamen. Detta gör att de kan tjäna den optimala summan pengar eftersom de kan rikta reklam mot de personer som produkten eller tjänsten är riktad till. Tv-kanalerna brukar ta betalt för sitt reklamutrymme per sekund, taxan är då beräknad utifrån tittarantalet som ser programmet reklamen ligger i anslutning till.


Ica reklamen är bara en utan flera reklam filmer som visas på tv. Ica reklam är som en liten tv-serie som man kan följa från vecka från vecka, men man behöver inte följa med i varje "avsnitt".

Andra sätt att annonsera i tv är att annonsera vid tv-sända idrottsevenemang eller genom att sponsra vissa program. Produktplacering i filmer är också vanligt. Filmproducenterna låter då ett företag mot betalning ha sin produkt med i själva filmen.

Här är en exempelfilm på produktplacering i den amerikanska långköraren våra bästa år:

Här visar de verkligen upp produkterna ordentligt. Det är ett enkelt sätt för företag att få visa upp sina produkter och tjäna pengar.


På biografer visas reklamfilmer innan filmvisningen. I Sverige så var detta länge det dominerande mediet för rörlig reklam innan tv kom på 1980-talet. Idag har dock reklamens betydelse på biograferna sjunkit, detta på grund av att färre besöker biografen.

Annan reklam som också blivit vanlig är reklamen som visas på LCD-skärmar i matvarubutikerna, restauranger, kaféer, tåg, bussar och även i vissa taxibilar. Detta har blivit ett ganska enkelt sätt att visa reklam på och det når ut till många olika människor.

Radioreklam
Radioreklam ger möjlighet att nå mottagare som inte aktivt använder mediet, det vill säga när de tillexemplen har igång radion i bakgrunden. En tidningsläsare eller biobesökare är i jämförelse mer inriktad på själva mediet.

Exempel på hur radioreklam kan låta:Utomhusreklam
Uthomhusreklamen är en gammal men ännu väldigt effektiv reklamform. Den består av reklam som visas någonstans i det offentliga rummet på exempelvis stor tavlor, bussar eller liknande. Ljusreklam används bland annat på fasader och har sin största verkan på kvällen/natten då det är mörkt utomhus.

Exempel på utomhus reklam:
Reklam.JPG
En reklampelare, här ser man hur utomhusreklam kan se ut, men självfallet finns det andra sätt att annonsera utomhus på.

Exempel på annan utomhus reklam ifrån New York:
1210_19_63---Times-Square-New-York-City_web.jpgDirektreklam
Direktreklamen är den reklamen som skickas direkt till mottagaren. Oftast via posten eller andra företag som sköter utdelningen, i Sverige sköts det oftast av svensk direktreklam. Direktreklamen kan antingen vara adresserad (ADR) eller oadresserad(ODR). Den adresserade reklamen utgår från någon form av register. Den kan man även få trots att man har en ”Ingen reklam tack”-skylt. Om man inte vill ha adresserad reklam hem så kan man NIX eller SPAR registrera sig, vilket gör att man inte får sådan reklam hem.

Internet
På internet innebär sökmotorannonsering att man placerar annonser bredvid sökresultat. Oftast bestående av en klickbar bild, banner eller liknande. Annonsen är sedan kopplad till företagets egen webbplats eller en kampanjssida.

Exempel på hur sökmotorannonsering kan se ut:
Skärmklipp.PNGModern reklam
Eftersom andelen reklam ökar hela tiden söker sig reklambyråerna till nya sätt att marknadsföra produkter genom. Samtidigt vill man nå vissa konsumenter och målgrupper. Facebook har nu blivit en av de stora reklamfinansierade sidorna där man nästan möts av reklam vars man än befinner sig på sidan. På bloggar kan det även finnas reklam på, kända bloggare gör ofta reklam på bloggarna för att tjäna pengar.

Exempel på reklam på facebook:
Skärmklipp3.jpg

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Reklam

Av. Joakim Isaksson Markström, MP1Agoogle-analytics-mäta-marknadsföring-webbanalys-300x225.png
Marknadsföring på internet
Marknadsföring på internet har blivit en av de största och viktigaste
marknadsföringskanalerna. Idag är det tredje största media och många företag skulle
nog välja att lägga sin marknadsföringsbudget på internet om dom blev tvingad till de.


Fördelarna med marknadsföring på internet
Marknadsföring på internet ger dig stor möjlighet att se dina resultat på ett mycket
enkelt sätt. Med hjälp av Google Analytics kan du se hur bra det gått för din marknadsföring. Om någon sökt på din produkt på google och besökt din webbshop.
När kunderna letar aktivt på dina produkter eller tjänster syns du väldigt bra på internet. Om kunderna söker på något du möjligtvis säljer och dom söker på den
produkten är det mycket lätt att dom trycker just på din länk eftersom du optimerat upp dig på Google.

Det är väldigt billigt och en klar fördel när det gäller marknadsföring på internet. Med några kronor kan du dela dina budskap och sprida reklam till miljontals människor istället för att lägga en stor summa pengar på en tv-reklam. Att betala några kronor varje dag för att sprida en fras eller ett ord och dessutom få en förstasidesplacering på Google är ett väldigt effektivt alternativ.
Med några enkla klicka kan du lyckas bra med din marknadsföring. Fördelen är att det är online och du kan lätt ändra om du inte nått din målgrupp med ditt budskap. Levnadslängden är längre på
Internet än vad den är via marknadsföring.

Källa: http://www.webdivision.se/marknadsforing.html

Sofia Karlsson MP1A