Copyright
external image What_is_copyright.jpg


Vad är copyright?

copyright ger dig ensamrätt över dina egna konstnärliga verk, så som film, musik, texter och bilder m.m och ger fördelar för dig som upphovsman. Använder du en bild som är copyright skyddad kan det leda till konsekvenser för dig och om du använder bilden utan lov och upphovsmannen får reda på det, kan det i sin tur leda till böter i form av skadestånd och dessa summor är oftast inte billiga.

Copyright (upphovsrätten) gäller så fort ett verk har skapats, i Sverige kommer verket att var copyright skyddat upptill 70 år efter upphovsmannens död. Längden ett verk skyddas kan variera beroende på landet där verket fick upphovsskydd, det kan var så lite som 30 år eller så mycket som 100 år efter skaparens död, den mest ordinära längden är 70 år.

Lagord:

Ensamrättens innebörd är att man som upphovsman äger en ekonomisk rätt till sitt verk och får publicera verket inför allmänheten.Ideella rätten är en typ av moralisk rätt och ger upphovsmannen ett skydd att bli omnämnd, så verket inte används på ett kränkande sätt gentemot upphovsmannen.
För att det ska kunna kallas ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Vilket betyder att verket måste visa upp originalitet eller bevisa upphovsmannens personliga skapande på ett egenartat sätt för att kunna skyddas.

UNDANTAG FRÅN COPYRIGHT !

Man kan dela med sig av sina ideella och ekonomiska rättigheter. En organisation som heter Creative Commons har utarbetat undantag på copyrighten . I länken hittar du organisationens hemsida.
external image 180741_cc_toppbild.jpg

Tecken att hålla koll på


external image creativecommons_by.jpgErkännande:Man har rätt att använda materialet så länge man nämner skaparen eller källan.
external image creativecommons_nc.jpgIcke kommersiellt:Man får använda verken utan upphovsmannens tillåtelse, så länge man inte kan tjäna pengar på det.
external image creativecommons_nd.jpgInga bearbetningar:Du får inte ändra på arbetet, men du får kopiera och sprida det vidare.
external image creativecommons_sa.jpgDela lika:Man får kopiera, sprida och bearbeta materialet så länge du håller dig efter samma principer och villkor som ursprungsverket.


flickr-logga2.jpg
Hemsidor som Flickr erbjuder användarna att ta del av fria bilder, bilder som inte
är skyddade av upphovsrättslag, som bilden nedan, bilden kan användas på alla
de sätt man kan tänka sig.

4193508328_b4df4fe105_o.jpg

Statute_of_anne.jpg

Historia bakom copyright

Lagen om upphovsrätt har vuxit fram ut två stycken olika rättstraditioner, ur den romerska och den anglosaxiska kulturen.

Den första upphovsrätt liknande lag, kom från England (1710) kallad
"An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned"
eller Statute of Anne, uppkallad efter drottning Anne Stuart. Lagen lede till att böcker i England blev skyddade upp till 14 år efter de publicerats, och 21 år om de redan var tryckta.

Frankrike en tid efter franska revolutionen och under samma period infördes lagen också i USA. vilket ledde till att författare och andra konstnärliga yrkesgrupper fick en tidsbegränsad ensamrätt till sina verk. upphovs rätten kom till Sverige 1810
år 1886, kom Bernkonventionen inspirerade av Amerikanen Victor Hugo, Bernkonventionen gav upphovsmännen en internationell upphovsrätt, verk skulle inte längre bara skyddas i landet där det skapades, de skulle skyddas utanför också.
idag har över 160 länder skrivit under Bernkonventionen.

immaterialrätten blev uppmärksammad redan då och är idag är snarare ett problem för många företag, musiker m.m

(En kort film om Copyright på youtube)
Åsa Petersen svarade på några av våra frågor om copyright (immaterialrätt)

external image pressbild1.jpg

Vad arbetar du med?
Jag är frilansskribent i egen firma, med uppdrag åt bland annat NSD och Aftonbladet. I NSD skriver jag ledare och kultur. I Aftonbladet gör jag personporträtt. Jag är även författare och har gett ut samhällsdebatterande böcker som Bortom normen och Mitt queera hjärta.
Vad är immaterialrätt?
Jag är inte särskilt hemma på juridik, så denna definition har jag hämtat från Patent- och registeringsverkets hemsida:
”Immaterialrätten består av de fyra områdena patent, varumärkesskydd, designskydd och upphovsrätt. Dessa skyddsformer har tillkommit för att uppmuntra till utveckling genom att ge den som skapar och tänker nytt en särskild rätt att använda sitt verk.”
Hur förhåller du dig till immaterialrätten när du arbetar?
Eftersom jag är skribent ansluten till Journalistförbundet är det upphovsrätten som är relevant för mig.
Även här har jag lånat informationen för att den ska bli rätt, från Journalistförbundets information till sina medlemmar:
”Konstnärliga och litterära verk skyddas enligt upphovsrättslagen av en ensamrätt under en tidsrymd av 70 år efter upphovsmannens död. Det betyder att den eller de som skapat verket har ensamrätt att förfoga över det de åstadkommit. Alla skapelser skyddas inte. För att upphovsrätten ska gälla ställs krav på något som kallas verkshöjd. Det betyder att enbart skapelser som är någorlunda originella och självständiga skyddas.”
Hur reagerar du om någon ”använder ditt material utan lov?”
Jag har inte varit med om det hittills, vad jag vet. Fast jag har så klart inte dammsugit hela internet. Folk är ofta väldigt noga med att fråga om lov innan de använder mina texter. Jag brukar vara generös med det, om sammanhanget och syftet känns rätt. Om jag någon gång skulle få klart för mig att någon snott mina texter utan att ange källan skulle jag självklart agera och kräva att texten togs bort. Eller kräva skälig ersättning.
Använder du dig av copyright överhuvudtaget?
Jag är noga med att mitt namn ska finnas med överallt där mina texter används och citeras. Källan ska anges varje gång.
Hur länge är dina verk skyddade av upphovsrättslagen?
I 70 år efter min död.
Lägger du ut fria material som alla får ta del av?
Jag vill gärna att folk citerar mina texter och länkar till dem på nätet, så att texterna kan spridas och läsas av så många som möjligt. Som samhällsdebattör får jag stå ut med att mina texter och åsikter ibland citeras i mindre smickrande sammanhang. Att bli kritiserad är en självklar del av att vara samhällsdebattör.
Vad Tycker du är bra med copyright? Vad är mindre bra?
Copyright (alltså upphovsrätt med ett engelskt ord) är viktigt för att jag som skribent lägger ner ett stort arbete på mina texter – ett arbete som naturligtvis inte är gratis. Det vore helt knäppt om folk helt lagligt kunde sno mina texter och sätta sitt eget namn under dem. Eller publicera mina texter i sin helhet i publikationer utan mitt medgivande. På det sättet kan jag inte se något problem med upphovsrätten.
Varför tror du det finns så många som ogillar copyright?
Inom det fält jag arbetar, det journalistiska och litterära skrivandet, är upphovsrätten inte ifrågasatt. Den ses som en självklarhet. Det är nog mer på andra områden, till exempel när det gäller musikaliska och filmiska verk, som upphovsrätten är ifrågasatt på grund av fildelningen.
Om du fick fria händer till att ändra någonting inom detta område, vad skulle du vilja göra då?
Jag vet inte. Jag har aldrig upplevt några upphovsrättsliga problem. Det kan bero på att jag själv gör en ganska generös tolkning av lagen. För mig är spridningen av mina texter på nätet en positiv sak. Jag ser internet och sociala medier som en stor tillgång för mig som skribent och författare. Inte som ett hot.

Åsas hemsida


Källor

http://www.prv.se/Om-oss/Press/Kort-fakta-om-immaterialratt/
http://www.infokoll.se/index.php/upphovsraett/steg-5
http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/creativecommons/
http://www.asapetersen.se/pressbilder/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bernkonventionen
http://en.wikisource.org/wiki/Universal_Copyright_Convention_%28Geneva_Act%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsr%C3%A4tt_i_Sverige
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_copyright_law

klicka på bilderna för bildkälla.

Louise och Mikael