add to favorites
add to favorites
Journalisten i samhälletView As

Actions

Other

Yrkesrollernas skillnad för samhället


Vad är journalistik?
Journalistik är dels en metod, dels ett presentationssätt som berättar icke-fliktiv redogörelse utifrån ett opartiskt perspektiv. Redogörelsen presenteras i ett massmedium och är anpassad till att nå en stor publik, som är villig att betala för varan. Dessa förväntar sig att varan ska hjälpa dem att orientera sig i samhällets utveckling och tillfredsställa deras nyfikenhet och intellektuella sinne.
Kunskap för att uppnå god journalistik
- En journalistik som är nyanserade och håller sig till sanningen.
- En journalistik som präglas av professionell och personlig integritet
- En journalistik medveten om sin genomslagskraft och därför präglas av empati med människorna som alltid är trogen sina till sina uppdragsgivare, läsare, lyssnarna och TV- tittarna.
- En journalistik som följer spelregler för press, radio och TV, tillförd av pressens samarbete.

Journalistens arbetssituation
journalist-a.jpg
journalist-a.jpg


Journalisternas uppdragsgivare är läsarna samtidigt som informatörens uppdragsgivare är företag, myndigheter eller organisationer. På grund av detta så måste en journalist skriva om vad allmänheten vill läsa, det så kallade allmänna intresset. När en informatör gör sitt jobb så måste de utifrån vad dess uppdragsgivare vill informera och skriva om.
Den största skillnaden mellan informatören och journalisten är att journalisten ska ge ett opartiskt perspektiv av en sak samtidigt som informatören ska ge en faktamässig bild ur en enda vinkel, dess uppdragsgivare.
Journalister använder sig av skrivna texter som resultat och i komplement kan de även använda bilder, detta kan även informatören göra men de kan även ge ut sitt budskap genom illustrationer och även genom muntlig framförande. Både journalister och informatörer kan jobba på internet, journalister kan jobba på en webbtidning som är för nuvarande väldigt modernt i dagens samhälle, informatören kan vara ansvarig över ett företag, myndighet eller en organisations hemsida.

Informatörer sam journalister måste använda ett finkänsligt vårdat språk och korrekt i minsta detalj.

Skillnader och likheter mellan journalistik och reklam


Mellan journalistik och reklam finns det många likheter även en del skillnader. Både journalistik och reklam går mer eller mindre ut på att påverka människor som läser informationen som kommit till. Men man använder sig av olika metoder för att påverka.

Inom journalistik använder man sig ofta av en text som kan vara mindre vinklad för att få oss att tro det som står i tidningar. Men det finns alltid två olika sidor av en berättelse, i journalistikens principer så bör man inte vinkla till någons fördel, men det är ett vanligt fenomen att dagstidningar som gett information om en händelse kan vara misstolkade och då måste redaktören fort framställa sig helt opartiskt för att ingenting ska påverka läsarna med falsk information. Journalisten kan använda sig utav bilder som förstärker själva texten och dess trovärdighet.

Även reklam går ut på att påverka människor genom att ge en förskönad bild av en produkt. Man vill genom reklam få oss att tro detta är en produkt vi inte kan leva utan vilket i flesta fall inte stämmer. Allt handlar om att tjäna pengar genom att locka oss konsumenter att köpa produkten. Man använder sig ofta av illustrerade bilder i reklambranschen för att vi ska få se själva produkten. Man kan även förstärka bilden genom att föra in en slående slogan intill den.

Den största skillnaden mellan journalistik och reklam är att journalistikens främsta uppgift är att förmedla någonting som intresserar läsarna medan informatörernas främsta uppgift är att sälja sin produkt, man har också olika klienter. En reklambyrå får uppdrag från sina klienter som vill göra reklam för sitt företag. Inom journalistisk skriver man för läsarens skull och dess behov. Man skriver beroende på efterfrågningar vilket betyder att man skriver om det läsarna vill att det ska stå.

De olika språken som använd är att journalistiken använder ett mer fackligt ordförråd gentemot reklamens enkla formuleringar för att alla ska förstå.
källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistik

Journalisten i en förändrad medievärld
Det senaste dryga decenniet har det journalistiska arbetet förändrats drastiskt. Antalet
nyhetsinriktade webbplatser har ökat explosionsartat; både sådana som endast finns på
nätet och sajter som är kopplade till traditionella medier. Det här har inneburit att nya
yrkesroller och funktioner har sett dagens ljus och att antalet personer som i någon form
arbetar med nyhetsförmedling via internet ökar. En av grunderna för att hävda en grupps
ensamrätt till en profession handlar om bara den gruppen kan leva upp till speciella krav
på kunskaper och insikter som tidigare har beskrivits. Singer hävdar dessutom att
definitionerna för och kraven på professionens specifika kunnande ökar när dess status blir allt större.
När man ser Journalisten idag arbeta så har den personen mer att göra i sitt arbetsliv än förut. Man
har noggranna kunskaper kring datorer och är mer allvetare när det kommer till att producera nyheter.
Den nya Medievärlden vi lever i kan vara på väg att utvidgas till någonting större än vad man hade trott.

Se t.ex. Engblom, Lars-Åke (2001), Nygren Gunnar (2008a) och Tumber, Howard och Prentoulis,
Marina (2005)

Dokumentär om Journalistisk och radio på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=bLzefWrb5RQadd to favorites
add to favorites

remove from favorites
remove from favorites
Den fria journalisten Editexternal image c.gif 0external image c.gif0external image c.gif 7
add to favorites
add to favorites

Tags
edit
offentligajournalisten
SaveCancel
View As
Print · PDF
Actions
Rename · Redirect · Delete · Lock · Permissions
Other
Notify · RSS · Backlinks · Source

Wikileaks skapar den nya Journalisten


När man tänker på den kommande generationen av Journalister så hamnar man mitt i ett revolutionerande idé tänk. skaparen av Wikileaks Julian Assange vädjar alla andra organisationer att bli mer fristående och hjälpa till att få ut nyheter till omvärlden. Om man jobbar som Journalist så är man dragen till att hålla sig inom dem offentliga reglerna, men man kan tänka utanför detta om man vill.

Wikileaks är en fristående organisation som får hjälp att läcka nyheter som dem gör, till omvärlden för att göra myndigheter mer tillgängliga för allmänheten. när man pratar om Wikileaks så är det väldigt besynnerliga saker man får höra. Organisationen är uppbyggt som ett nätverk av olika källor och alla dessa källor tillhör en grupp av fristående aktivister och journalister som genom sitt arbete skapat ett nyare och moderna sätt att framställa viktig information. Andra myndigheter runtom i världen har inte alltid haft den hänsyn till vad Wikileaks publicerar och nyttjar massmedier till att informera alla som vill få tag dem Hemliga dokumenten som sprids av människor som jobbar för dem. USA har minst sagt tagit stramare tyglar för att stoppa Wikileaks, där anses dem som publicerar nyheterna vara terrorister som försöker störta den Amerikanska regeringen, men det är inte deras avsikt.

Julian Assange framträder som en man med många ambitioner och hans ständiga ideal kan ses som en av dem mest framgångsrika människor genom tiderna. många redaktioner i världen ber om information och betalar ett högt pris för dem också. Alla nyheter som sprids av dem journalister som jobbar för honom är anonyma och arbetar runtom i världen för att inte bli upptäckta av regeringar och dylikt. Man använder sig av stora nätverk för finna informationen som ges ut, men först så granskar dem informationen så att det inte är falska eller påhittade källor.

Den nya Journalisten

När man ser på hur medier ser Wikileaks så kan man påstå att den nya journalisten är kommen, man vill ha en friare press och offentliga nyheter ska vidgas ännu längre. Tänjer man på gränserna så ser man att Wikileaks är vid kanten av att nästan vara brottsliga. dem har blivit stämda ett antal gånger och har många myndigheters ilska riktad emot sig. Denna nya journalistiska andan kommer att spridas runtom i världen, man kan se att människor inspireras av denna organisation och ser inget kriminellt i det hela. Varför man befinner sig i ett dilemma så är det för att man offentliggör hemliga dokument från Irak kriget som USA inte vill att världen ska få veta om.

wikileaks-logo.jpg
wikileaks-logo.jpg
källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikileaks

För mer information om Julian Assange
källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

Informations film angående Wikileaks finns i denna länk nedanför.

<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PvmfOaZ34Pk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Att bli Journalist i Sverige


För dem som satsar på att bli Journalist så finns denna hemsida att hitta information på.

Medier-Journalistik.png
Medier-Journalistik.png

http://medier-journalistik.se/
Journalistens yrkesväg


Om man står upp till knäna i data om de svenska journalisterna vad ska man då välja att lyfta fram? Att journalistkåren alltjämt står lite, lite längre till vänster i politiken än allmänheten? Eller att journalisterna tycker att de förlorat makt över redaktionen (fast fortfarande har kvar det mesta). Eller att fastanställda blir färre och vikarier och frilansare fler. Eller ska man fördjupa sig i vad journalisterna gör på sin fritid (kulturella aktiviteter)?. Eller hur de bor (lägenhet). I den nyutkomna boken Den svenska journalistkåren kan man välja och vraka både bland socioekonomiska data och bland synpunkter på för yrket viktiga värderings- och samhällsfrågor.

Den svenska journalistkåren beskrivs som en yrkesgrupp som genom sitt arbete spelar en central roll i samhället - såväl i människors vardagsliv som för hur demokratin fungerar.
Ser journalistkåren likadan ut som för 15-20 år sedan? Har kåren påverkats av framväxten av nya medieformer? Hur förhåller sig journalistkåren till det samhälle de lever i? Hur representativa är journalisterna? Har de andra åsikter och värderingar än vanligt folk?


Utbildningar ligger efter?
Frågan är om det inte blir dags att göra urvalet annorlunda till nästa gång. För även om SJF rekryterar en stor del av journalisterna, så finns det med den brokiga medievärlden numera en mängd varianter på journalistiskt jobb och inte alla väljer att gå med i SJF. Alla väljer inte heller längre att gå särskilda journalistutbildningar, särskilt inte de långa, akademiska. Det är också något att notera, och eftersom det senaste materialet redan har två år på nacken kan man säga att med accelererande fart har dessa förändringar rumsterat om ordentligt bland journalisterna.

Å andra sidan visar undersökningen att samhörigheten och känslan av en gemensam arbets- och värdesfär är större nu än vid tidigare undersökningar. Det kunde ju tyda på att yrket nästan definieras som att journalist blir man när man beviljats medlemskap i förbundet. Och är stolt över det. Just sammanhållningen är ju ett känt sätt för en kår att värna sina karakteristika och sina privilegier och hålla undan dem som via bakvägar vill smyga sig in i yrket.


Det är inte några omvälvande skillnader mellan journalisterna över tiden. En del självklarheter beroende av omvärld i mera allmänna frågor men inte så mycket rabalder som man skulle ha kunnat tro kring medieutveckling- och förändring. Forskningens "förbannelse", sedd med journalistögon, är ju också att ligga efter i tid, och synpunkter från 2005 känns nu - i en tid som går från ett till hundra på två sekunder - som rätt gamla. De två senaste åren har det hänt mycket som det skulle vara roligt att läsa journalisters resonerande synpunkter på. Nu finns det i stort sett en öppen fråga som redovisas. Den handlar om vad journalisterna anser vara det största problemet inom journalistiken.


Källa: Kent Asp (red): Den svenska journalistkåren, JMG, Göteborgs universitet, 2007. www.jmg.gu

Javascript Required

You need to enable Javascript in your browser to edit pages.
help on how to format text


Help · About · Blog · Pricing · Privacy · Terms · **Support** · **Upgrade**
Contributions to http://journalistensarbete.wikispaces.com/ are licensed under a Creative Commons Attributio