COPYRIGHTTTTTT.jpg


Copyright är en lag, som även kan kallas för upphovrätten.
Om du är skapare av ett verk, till exempel ett fotografi, en låt, en tavla, etc. Så är du upphovsmannen till
verket och ingen har en rätt att kopiera det från dig. Du har även rätt att bestämma själv precis vad
du vill gör med ditt verk med pengar och sånt där, om det ska visas allmänt eller offentligt.
Copyright gäller i 70 år efter upphovsmannens död.


Du som upphovsman har även en ideell rätt, vilket betyder att ditt namn ska alltid nämnas
i samband med ditt verk. Det betyder även att verket inte får ändras eller utnyttjas.
Upphovsrätten kom till då boktryckarkonsten uppfanns. Den morderna upphovsrätten har
kommit fram från då vissa författare blev utdelad rätt att trycka och ge ut böcker, under boktryckarkonstens tid.


I England och Frankrike på 1700-talet så tilldelades författare upphovsrätt.
Ur ett privilegiesystem för boktryckare så växte författarrätten fram i Sverige år 1810.
Denna lag gällde även musikaliska verk i notform eller annan teckenskrift.erbbtrtrhtrhtrhthrhtr
IMG_4888COOPYRIGHTYEAHYEAHYEAH_123456.jpg

Bilder tagna av mig och bara mig.

Källor:
http://www.stim.se/sv/OM-STIM/Om-upphovsratt/Upphovsratt---fordjupning/
http://www.stim.se/sv/OM-STIM/Om-upphovsratt/Upphovsrattens-historia

Av: Jessica Carlström ES2B