Informatörens yrkesnormer från Sveriges informatörsförening

1. Informatören
  • Informatören utövar professionell informations- och kommunikationsverksamhet, antingen som anställd i ett företag eller annan organisation, eller som konsult för en uppdragsgivare.
  • Informatören förvaltar och utvecklar organisationers förtroendekapital/anseende.
  • Informatören verkar för att målgrupper och intressenter genom relevant information får en korrekt uppfattning om den verksamhet som informatören företräder.
  • Informatören har kompetens att analysera och bedöma relationer, attityder och opinioner samt att förutse omvärldens reaktioner.
  • Informatören ser till att omvärlden har relevant information om och förståelse för organisationen och dess verksamhet, och att organisationen har relevant information om och förståelse för omvärlden.
2. Syfte
Informatören arbetar för att förverkliga arbetsgivarens/uppdragsgivarens mål. I detta arbete använder informatören professionella metoder som är förenliga med dessa normer.

3. Ärlighet och pålitlighet
En informatör arbetar för att korrekt information, baserad på relevanta fakta, bedömningar och argument inom den företrädda verksamheten, utformas och sprids.
En informatör arbetar med information och kommunikation inom ramen för gällande lagar och andra regelverk.

4. Sekretess
Information, som givits inom ramen för arbetet och som inte är och inte ska vara offentlig, ska inte delges andra parter.

5. Öppenhet
Informatören strävar efter att så mycket information som möjligt är tillgänglig och förståelig.

6. Det öppna samhället
En förutsättning för informatörers verksamhet är det öppna samhället, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagenliga ramar söka och använda information. Informatörens professionella verksamhet ökar öppenheten i samhället.

Allmänt om informatör

Att jobba som informatör

Att jobba som informatör del II

Upp


Lite snabbt om vad en informatör gör

En kund tar kontakt och säger att han vill "sprida nyheten" om sin nya produkt, mässa, kontrakt, premiär, utställning, filminspelning eller nästan vad som helst som man vill göra reklam om .
Då bedömmer informatören ifall nyheten verkligen är en nyhet, ifall den inte är det så får kunden ta och köpa en annonsplats, men ifall nyheten verkligen är en nyhet så intervjuar informatören kunden och fötetagets anställda om bakgrunden, alla detaljer , önskat resultat osv

Sedan skriver informatören en plan hur allt ska gå till och hur de ska få ut så bra reklam som möjligt, ifall någon typ av media är intresserad , vad kostnaden kan bli och hur lång tid de har på sig att utföra projektet.


Cecilia Lindqvistär en känd informatör om Kinas kultur, språk, historia och samhälle i tidningsartiklar, TV-program och prisbelönta böcker. Hon räknas som en av Sveriges främsta Kina-kännare.

external image 475px-Cecilia_Lindqvist_2008-10-28.jpg

//Simon. I

www.wikipedia.com
http://www.highfrequencymarketing.com