header.jpg


Header: Robin Ruthberg

Informatörens yrkesroll


Informatörens arbetsuppgifter är bland annat att samla in och föra ut information till allmänheten eller speciella målgrupper som tillexempel är högstadieelever, pensionärer, barfamiljer och nyinflyttade. De ska även kunna ge ut information som man förstår. Så informatören gör informationen begriplig, förenklar den och förkortar utan att utelämna viktig information. Information är en typisk envägskommunikation.
Informatören agerar alltså ungefär som en stor högtalare för att sprida en nyhet till omgivningendvs svenska folket, journalister m.m) som kunden betalar informatören för att sprida, exempelvis ett nytt skivsläpp, kontrakt, filminspelning, utställning osv (det som även kallas "PR" eller Public relations).
Sen om journalisten väljer att skriva om detta eller inte, är helt upp till honom/henne, eftersom det inte är en muta.

Emelina Eriksson MP2B
Sandra Brännström MP2B
Robin Ruthberg MP2B


http://sv.wikipedia.org/wiki/Informatör
http://www.highfrequencymarketing.com/artikel-presschef.htm


Om yrket


En informatör kan arbeta i företag, landsting , kommuner , statliga verk och organisationer . Statliga verk är exempelvis , Boverket , försvarsepartementet , justitiekansern, , kontrollmakten , patent och regestrerningsverket , riksdagsförvaltningen .osv. En informatör kan också arbeta i konsultföretag eller så kan de vara egna företagare med kommunikationstjänster till företag , myndigheter och organisationer .
Informatörens jobb är att på ett så bra sätt som möjligt framföra företagets , myndigheternas eller organisationernas budskap.
Det informatören gör är att undersöka , analysera , ge råd , planera , utforma , sprida , utvärdera och förvalta information. Införmatörer kan även vara specialister eller strateger eller både och .


Sandra Brännström MP2B

http://www.saco.se/templates/Ocupation.aspx?id=4033&epslanguage=SV
Allmänt om informatören
Informatör, kommunikatör eller ett litet finare ord informationstjänsteman är en betäckning för en person som arbetar med PR (public relations=offentliga relationer). De tjänster som är vanligast inom informatörers arbete är informationsdirektör, informationschef, informatör, informationssekreterare, informationsassistent, pressekriterare, pressinformatör, webbredaktör, personaltidningsredaktör och PR-konsult.

Informatörens historia
Informatörens yrke är inte så pass gammalt, det har sina rötter i mitten på 50-talet. De första tjänstemännen inom informatörer var egentligen personaltidningsredaktörer och pressombudsmän som dessutom saknade både erfarenhet och informatörsutbildning eftersom det inte fanns vid det här laget. De som anställdes som "informatörer" skulle hantera text och tal mycket bra. Arbetsgivarna var främst kommuner och andra statliga organ, men det kunde även vara privata företag. Under 60 - 70 talet märkte man att det inte räckte med att ge ut information, man var även tvungen att ta emot information. Med andra ord man var tvungen att kunna föra en dialog med mottagaren och därmed skapades ett nytt elementet inom yrket informatör. Man talade om "kommunikation". Under åren utvecklades informatörernas betydelse och under 90-talet blev informatören allt större värde, kommunikation som ledningsinstrument blev ännu viktigare och branschen växte in i den globala fasen i informationsverksamhet.

Vad gör en informatör?

De främsta arbetsuppgifter som en informatör har är:


I denna video kan vi se två stycken informatörer som debatterar mot varann.

Vad Behöver man för utbildning?
informationtjänstemannen utbildning består i de flesta fall i medie och kommunikationsvetenskap eller journalistik. Och färdigpaketerade program blir allt vanligare vid univeritet och högskolor. Studeter kan även specialisera sig i det område man ska informatera.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Informatör

Alexander Åhman Hald
MP2BKommunikationsplanering

Kommunikationsplanering används av informatörer när de ska planera sina kommunikationsinsatser. Kommunikationen planeras för både de interna och externa aktiviteterna (så som reklam, public relations, internkommunikation m.m). Kommunikationsplanering innefattar dessa begrepp:
  • Kommunikationspolicy
  • Kommunikationsstrategi
  • Kommunikationsplan

Robin Ruthberg, MP2B

http://sv.wikipedia.org/wiki/Informat%C3%B6r