IMAAAAAAAAAAAA.jpg

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätten har stor betydelse i vårt samhälle. Immaterialrätten finns för att skydda enskilda människors eller organisationers verk. Upphovsmannen, personen som äger ett verk har all makt att bestämma över användningen av arbetet både i syfte att tjäna pengar och för personligt bruk. Ett verk försvinner normalt 70 år efter upphovsmannens död.

Upphovsrätten är något som ger konstnärligt skapande skydd. När ditt verk kommer till skapas det automatiskt en upphovsrätt, så det är inget du behöver ansöka om. Som skapare av verk får du själv bestämma hur det ska publiceras och användas. Typer av verk som ingår i upphovsrätten är dataprogram, musikaliska och sceniska verk, bildkonst och samt alla andra verk som står under kategorin litterär och konstnärligt.

När man ska skydda sitt varumärke kan man registrera det hos Patent- och registreringsverket, vilket innebär att sitt varumärke har blivit populärt i sin målgrupp att man på så vis får ensamrätt till det.

- Här är en kort film om hur du gör för att inte få credit för någon annans verk.

Källor:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/117731 läst 19 mars
http://sv.wikipedia.org/wiki/Immaterialrätt läst 19 mars
Av: Sofia Karlsson


Intervju med Jan Palo på BD-Pop om Immaterialrätt


Var det några ord du inte förstod så kolla in dessa länkar:
Komposition
Upphovsman
Ipred-lagen
Mer om BD-Pops verksamhet finns härAv: Andreas Morin & Nicklas Stöckel


Immaterialrättens historiaDe första diskussionerna om immateriell egendom började i slutet av 1800-talet då några konstnärer vägrade att ställa ut på Världsutställning i Wien år 1873 eftersom att dom var rädda för att deras idéer skulle bli stulna, dessa diskussioner ledde till början av förhandlingarna som sedan skulle bli Bernkonventionen.

Bernkonventionen som startade år 1886 är en internationell upphovsrättsöverenskommelse som nästan alla länder har skrivit på (Sverige år 1904) och döpt efter staden Bern där konventionen upprättades.
Bernkonventionen ger skydd för litterära och konstnärliga verk.
Innan dess så hade man bara rätt till immateriell egendom inom det land verket var skapat om nu just det landet hade upphovsrättslagar och detta ledde till att någon utanför landets gränder kunde kopiera och kalla det sitt eget.

År 1883 skrevs Pariskonventionen och detta var första steget mot den immaterialrätt vi har idag.
Pariskonventionen innebar skydd för varumärken, patent och mönster.
Alla länder som skrivit på fick ett rättsligt skydd mot kopiering av andras verk

Bernkontoret och Pariskontoret slogs samma år 1893 och bildade (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la proprieté intellectuelle)BIRPI, i Bern men flyttades senare till Genève år 1960.
1970 bytte BIRPI namn till (Organisation mondiale de la propieté intellectuelle)OMPI.
Själva ordet Immaterialrätt kom Josef Kohler på år 1907.

Sen 1970 har Konventionen och upphovsrättslagar uppdaterats tills de ser ut som de gör idag.

200px-JosefKohler.jpg
En bild på Josef Kohler länkad från Wikipedia.
Källor: All information kommer från länkarna som finns i texten.

Av: Nicklas StöckelPatent

Patent är en är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att inneha ensamrätten till att omsätta pengar och ge intäkter av en viss uppfinning.

För att patent skall beviljas krävs det att uppfinningen är ny samt har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar. Uppfinningshöjd innebär att en uppfinning skiljer sig avsevärt från tidigare känd teknik.

När patent beviljas publiceras uppfinningen detaljerat om hur den fungerar. Patentens ensamrätt på viss tid är en belöning som uppfinnaren får i utbytte mot att uppfinningen publiceras.

Istället för att en uppfinnare ska behöva söka patentskydd så kan den välja att hålla sin uppfinning hemlig, i samband med att den i någon mån skyddas av lagar om företagshemlighet och mot industrispionage.

I Sverige utdelas patent av Patent- och registreringsverket (PRV)
enligt patentlaget (SFS 1967:837). De första patentlagarna någonsin stiftades i England 1623 och Sverige fick sin första patentlag den 28 april 1819.
PRV ansvarar för ärenden om patent, varumärken, mönster och design.

Källor: Länkarna i texten + Patent läst 21 mars
Av: Andreas Morin