Agnes , Jessica, Johanna, Cecilia, Fanny Öhlund, Louise
tumblr_lik1glCFBK1qeouejo1_1280.jpg
Header av Louise Närling

Innehåll


I den här wikin får du lära dig om immaterialrätt. När man hör ordet immaterialrätt så är det många som tänker på Copyright. Men det är mycket mer än så. Även patent, förfalskningar, designskydd m.m. hör dit. Immaterialrättens vikt är väldigt viktig att veta om inom ex. media, så därför valde vi att lära oss mer om det.

Av: Johanna Persson MP1B

Innehållsförteckning

1. En musikvideo om copyright
2. Copyright - upphovsrätt
3. Patent
4. Designskydd
5. Förfalskningar och piratkopiering
6. Creative Commons
7. Copyleft
8. Historia

Av Agnes OlssonLänkad av Agnes Olsson


Copyright - upphovsrätt

Copyright © betyder att en författare eller en konstnär har upphovsrätt på sitt verk och dom bestämmer helt över hur och när
verken ska användas. En exakt översättning på copyright/upphovsrätt är "rätt att kontrollera kopiering" Verket är skyddat i
70 år innan andra får använda den fritt om den skapas av ett bolag varar copyrighten i 95 år efter verket har skapats.
Upphovsrätt skyddar inte idéer, bara deras uttryck. Upphovsman har rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket,
till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
Upphovsrättsinnehavare kan även licensiera eller permanent överföra eller
överlåta sina ensamrätter till andra. Upphovsmannen har ekonomiska rättigheter som har rätt att göra verket tillgängligt för
allmänheten, att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket. Copyrights lag skiljer sig
från land till land och ett meddelande om upphovsrätt krävs i cirka 20 länder för att ett verk ska skyddas enligt lagen.
Copyright täcker nu ett brett spektrum av verk, inklusive kartor, musik, dramatik, målningar, fotografier, ljudupptagningar,
film och datorprogram. Nationella lagar om upphovsrätt om tillståndsgivning, överföring och tilldelning av upphovsrätt skiljer
sig fortfarande mycket mellan länderna och upphovsrättsligt skyddade verk är licensierade på territoriell grund.

Upphovsmannens ideella rättigheter
  • Bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.

  • Rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende om verket.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättens ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska
däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då måste man namnge källan.

Historian av upphovsrätt
Historien om upphovsrätten börjar med tidigt och monopol ges till skrivare av böcker. Den brittiska stadga Anne 1709
gjorde en lag för främjande av lärande. Genom intjänande kopior av tryckta böcker av en författare och en titel på boken.
Det var den första upphovsrätten. Med tiden kom det andra användningsområden så som tex översättningar. Copyright
omfattar nu väldigt många olika saker tex verk, fotografier, uppträdanden, målningar, ljudupptagningar, film och datorprogram.


Länkad av Cecilia Johansson

200px-Copyright.png

Källor: Engelska wikipedia Svenska wikipedia wikipedia/Historyofcopyrightlaw

Av Cecilia Johansson MP1B

Upp

Patent
Patent är en tidsbegränsad och lagbunden rätt att äga ensamrätten till att dra kommersiell nytta av en viss uppfinning. Patent är i europeisk rätt ämnade att skydda uppfinningar som tillför en helt ny lösning av ett tekniskt problem, medan patent i USA också kan ges på exempel affärsmetoder. För att Patent ska godkännas krävs att uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt användbar.(Att en uppfinning har uppfinningshöjd innebär att den skiljer sig från tidigare känd teknik.)

När patent godkänns offentliggörs det hur uppfinningen fungerar. Patentets ensamrätt på en viss tid är en typ av belöning som uppfinnaren får i utbyte mot att uppfinningen offentliggörs. I stället för att söka patentskydd kan en uppfinnare välja att hålla sin uppfinning hemlig och då kan den i någon form skyddas av lagar om företagshemlighet och mot industrispionage.


Någon så kallad ”världspatent” finns inte. De är uppfinnarens uppgift att söka patent inom varje jurisdiktion. Numera finns det möjlighet att centralt söka patent som om det godkänns går att få för hela EU- området. Dock så är man fortfarande tvungen att betala för patenträttigheten i varje land där man vill ha skyddet.

Patent är i sig en handels- och bytesvara. De är inte så ovanligt att ett företag utvecklar och patenterar fler uppfinningar än vad de använder i sina produkter. Överskottet kan licensieras ut till andra tillverkare eller användas som hot eller hinder mot andra tillverkare. När två företag äger patent som förhindrar det andra företaget att utveckla sina produkter kan de enas om att korsvis licensiera patenten, med eller utan ekonomisk ersättning. Om flera företag ingår i ett sånt avtal talar man om en patentpool.

external image PRV_logo_webb.jpg

I Sverige utfärdas patent av Patent- och registreringsverket(PRV). Nya patent registreras i Patenttidningen som utges av PRV.
De första patentlagarna stiftades i England 1623. Den första svenska patentlagen är från 28 april 1819.
external image lego1_120554939.jpg Lego är en vara/uppfinning som de tidigare varit patent på, idag är dock patentet utgånget.
Fler Patent:
Källa: Wikipedia
Bild: PRV LEGO

Av: Jessika Sundström MP1B

Upp

Designskydd

Efter som det inte bara räcker att du tar fram en grymt bra produkt, du måste ju även ha en design som talar till folk och får dom att vilja köpa din produkt.
Så du kan gör en vinst och tjäna pengar på produkten och en bra design ger konkurrentfördelar. För att få fram en lyckad design måste du lägga ner stora
investeringar och en massa timmar av hårt arbete, hur skulle det då kännas om någon kopierade av det mesta eller allt av ditt arbete och tjänar pengar på det.

Det bästa och viktigaste du kan gör är att skydda din designen, för på den stora marknaden har designen stor betydelse och det är här designskydd kommer in.
Men det finns villkor för att du ska kunna designskydd på din design så måste den vara ny, speciell och inte redan finnas.

Vad inne bär att ha ett designskydd?
  • Ett designskydd ger dig ensam rätt om designen.
  • Ingen får sälja, importera eller hyra ut en vara som har din design.external image jb4r43.gif
Ett enkelt exempel på designskydd är läkemedel, dem har ett skydd på designen
på läkemedlet men inte på den kemiska substans som medicinen består av.


76289.gif
Även dom olika mobil märkerna använder sig av designskydd, för att konkurrenterna
inte ska kunna komma med samma design på någon av sina telefoner.

Vad händer om någon använder din design?
Om du har registrerat din design och någon använder den utan tillstånd så är hon/han/dem skyldiga till intrång. Om det inträffar så kan (ska) du
vända dig till domstol och dom förbjuder förövarna att fortsätta kopiera och kommer även att döma dom som gjort intrånget till skadestånd,
men i vissa fall kan till och med förövarna dömas till böter eller fängelse. Men innan domstolen kan döma till något så måste du visa din formgivning
inte är tidigare känd eller kopierar från någon annans ensamrätt.

Kan vara en fördel att ha designskydd.
En fördel med att ha en skyddad design, det kan göra det lättare att finna andra som vill samarbeta med dig. Efter som du har ett designskydd så visar det
till andra att du har ensamrätt om designen, vilket kan göra så att företag och folk med mycket pengar känner sig tryggare och mer intresserade att inverstera
i din idé efter som de är ganska så säkra att dem kommer tjäna pengar på det.

Några kortfakta om designskydd.
· Det finns två olika ord för det, designskydd och mönsterskydd men det är samma sak.
· Designskydd är det vanligt skyddet man använder för att skydda en design.
· Men designskyddet skyddar endast utseendet, inte teknik eller funktionen
· Designskyddet är högst gällande i 25år

På dom här länkarna kan du läsa mer om designskydd.
Fem vanliga frågor kring designskydd
När du har ett designskydd
Läs om du vill veta mer

Källor: Patent- och Registreringverket - om designskydd

Av Louise Närling MP1B

Upp

Förfalskningar


Det finns olika typer av förfalskningar. Vissa produkter utger sig för att vara ett original och vissa kopior utger sig inte för att vara något annat än just en kopia.
Dagens teknik har gjort det lättare att känna igen förfalskningar och under senaste åren har man lyckats rensa bort många från marknaden.
Att använda sig utav källkritik av givet när man identifierar förfalskningar. Journalister måste se till att dokumenten, uppgifterna och undersökningarna de använder sig av stämmer och inte är falska.

Historien är full av förfalskningar som påverkade stort. En välkänd förfalskning är ett dokument som var skrivet av den romerska kejsaren Konstantin, känt som den Konstantinska donationen. I dokumentet var det skrivet att kejsaren lämnar över romarriket till kyrkan efter hans död, och inte till nästa kejsare. Dokumentet sades vara skrivet under 300-talet och påvarna under medeltiden använde detta dokument som ett bevis för att dem hade rätt att styra över hela Europa.
År 1440 steg forskaren Lorenzo Valla fram och bevisade att dokumentet var skrivet på tidigast 700-talet, och kunde då inte ha skrivits av kejsaren Konstantin.

Ett annat exempel är ett par dagböcker som sades vara skriva av Hitler. Den tyska tidningen Stern gav år 1983 ut ett nummer av sin tidning som innehöll bitar ur något som man trodde var Hitlers dagböcker. Efter att några historiker hade undersökt dagböckerna kom de fram till att de var äkta. Bara några veckor senare så kom det fram att en journalist hade tillverkat dagböckerna för att försöka lura tidningen på pengar.

.jpg
På den här bilden ser man hur otroligt små detaljer som skiljer originalet och förfalskningen från varandra.

Annat exempel: STIHL

Piratkopiering

En piratkopia är en olaglig kopia av en produkt som är skyddad av upphovsrätten. Men det förekommer också att en vara kan vara skyddad av mer än en immateriell rättighet. Det kan gälla både upphovsrätt, designskydd, patent och varans kännetecken kan vara skyddad med varumärkesskydd.
Skillnaden mellan en förfalskning och en piratkopia är att en förfalskning utger sig för att vara ett originalverk medan en piratkopia tydligt är en kopia av en originalprodukt. Det kan handla om ljudfiler, filmer, spel, märkesvaror (väskor, smycken osv) mm.Källor: PRV Wikipedia Historia2
Bilder: STIHL Frimärke

Av Fanny Öhlund MP1B

Upp

Creative Commons

Creative Commons är sex olika licenser som ska användas som ett alternativ till ”all rights reserved”. CC-licenserna ska göra det enklare att använda sig av bilder, filmer, information osv på internet och i undervsing. Licenserna är sammansatta av fyra olika villkor som kan kombineras på olika sätt. De fyra villkoren är:
external image creativecommons_by.jpg
Erkännande
Du får sprida och bearbeta verket så länge du anger upphovsman.
external image creativecommons_nc.jpg
Icke Komersiell
Du får sprida och bearbeta verket så såvida du inte använder det kommersiellt.
external image creativecommons_nd.jpg
Inga Bearbetningar
Du får sprida verket så länge du inte ändrar det.
external image creativecommons_sa.jpg
Dela lika
Du får bearbeta och sprida verket så länge du sprider dem under samma villkor/licens som originalverket.

De olika licenserna finns på CreativeCommons.org. Varje licens består av tre "lager". Först finns ett rättsligt dokument som beskriver licensen med "advokatspråk". Eftersom de flesta som använder sig av licenserna inte är advokater eller jurister så är nästa lager samma information sammanfattat och på ett mer lättillgängligt sätt. Det sista lagret är en version av licensen som datorer och system kan läsa av, för att man enkelt ska kunna veta vilka verk som är berörda av CC-licenser på internet.


Ett exempel på något som är berört av Creative Commons är innehållet i den här wikin. Det är licenserat under CC-licensen BY-SA (erkännande och dela lika).
2rmtcid.jpg

Copyleft


512px-Copyleft_svg.png

Copyleft är en omformning av Copyright med nästan motsatt betydelse, som namnet antyder. Med Copyleft skyddas ett verk av upphovsrättslagen, men får spridas fritt. Villkoren är att verket och alla modifieringar ska spridas under samma villkor som originalet. Konceptet Copyleft skapades av Richard Stallman 1984. Stallman är en amerikansk programmerare och hedersdoktor vid KTH.
Richard Stallman
Richard Stallman


Copyleft skapades för att änvändas till programvarulicenser, men har idag fler användingsområden. Dock använder sig många programmerare av Copyleft i sina licenser. Exempelvis finns GNU General Public License och Mozilla Public License.Källor: Creative Commons, Copyleft, Richard Stallman

Av Agnes Olsson

Upp

Historia

I slutet på 1800-talet så började diskussionerna angående immaterialrätt. Diskussionerna började pga. att några utställare vägrade ställa ut sina saker under Världsutställningen i Wien, därför att de var rädda för idéstöld.

Det ledde till Bernkonventionen, som Victor Hugo tog initiativ till. Bernkonventionen är en upphovsrättsöverenskommelse som nästan alla länder i världen har skrivit på. Sverige skrev på år 1904.
Tidigare så hade upphovsskydd av det man kommit på bara gällt inom det land där det kom ifrån. Men bara om landet hade lagar som handlade om upphovsrätt. Vilket innebär att någon annan som inte var i det landet, kunde ta någon annans idé och säga att den var ens egen.

Pariskonventionen skrevs under den 20 mars 1883. Det var de första steget mot den sorts immaterialrätt som vi har idag. Alltså fick exempelvis varumärken skydd, så att ingen kunde ta den idéen.
År 2006 hade ca. 160 länder skrivit på.
Det var efter en diplomatisk konferens i Paris år 1880 som konventionen skrevs under av 11 länder. Dessa 11 länder var Belgien, Frankrike, Portugal, Serbien, Spanien, Guatemala, Italien, Schweiz, El Salvador, Nederländerna och Brasilien.

Ordet immaterialrätt lär Josef Kohler ha kommit på år 1907.

Källor: Wikipedia Immaterialrätt
Wikipedia Bernkonventionen
Wikipedia Pariskonventionen

Av: Johanna Persson MP1B


Upp