Pressetiska Regler

Pressetiska regler är tumregler, och reglerna anvisar tex tidningar att inte lägga ut uppgifter om privatliv osv.

Bemötande: Felaktiga uppgifter sak rättas, när det är påkallat


Respekt av personliga integriteten: Var försiktig med att inte kränka ens privatliv, visa hänsyn till drabbade av tex brott, var väldigt försiktig med publicerande av självmord/självmordsförsök, försiktig med namn och bild vid publicering och framhäv ej drabbade personers ursprung, kön, nationalitet , yrke osv.


Varsam med Bilder: Man får ej med elektroniks väg eller bildtext så det vilseleder eller lurar läsaren.

Båda sidor: Återge alla parters ståndpunkter, försiktig med att anmälningar av olika slag kan bara ha till syfte att skada den som blivit anmäld