CIMG1611xlong.jpg
Vi har fördjupat oss i de etiska reglerna som finns för alla fotografer här i världen. Här nedan följer en förklaring. Hoppas ni lär er något nytt!

CIMG1610.jpgVad får man fotografera?

Man får fotografera allt och alla utom vissa skyddsobjekt som militära och civila anläggningar. När man inte får fotografera är det tydligt skyltat. Man får fotografera vem man vill och var man vill oavsett vad, så länge det inte står skyltat att du inte får, men det tas upp längre ned i texten. Att man fotograferar flera personer i en folksamling eller en enskild person på nära håll spelar absolut ingen roll. Man behöver inte be personen i fråga om lov, men detta handlar också om respekt. Man kan såklart inte tvinga personen att stå still, osv. då kan det handla om ofredande vilket inte har någonting med att man fotograferar att göra! Hur man sedan får använda bilderna är ett annat om och men, som kommer att tas upp lite längre ned i texten.

CIMG1606.jpg

Var får man fotografera?

Så länge man är på en allmän plats är allt okej att fotografera. T.ex på badstränder, skog, torg. Men så länge du är på ett privat område kan du förbjudas att fotografera. T.ex på en restaurang, i någons hem, i en galleria, i en arena, på krogen, på en skola. Den som äger platsen/marken har rätten att ställa krav på dig som i detta fall kan vara att man inte får fotografera, lika väl som att han kan ställa krav på att vara nykter och så vidare. Ett bra exempel på var man inte brukar få fotografera är på diverse konserter. Men man måste ha fått reda på tydligt att man inte får genom att det kanske står skyltat eller att det står skrivet på biljetten. Men om en vakt säger att du inte får fotografera så måste du respektera det. Däremot om du har presslegitimation får du fotografera om arrangören tillåter det. Förbjuder han det kan det bero på att bandet/artisten inte vill.

CIMG1601.jpg
Om man fotograferar på en plats där man inte har tillstånd så får ingen, vare sig det är en vanlig människa eller en polis, komma fram till dig och ta din kamera. Beslut av åklagare krävs för att man ska behöva lämna ifrån sig materialet, vilket är något som händer ytterst sällan. Det spelar ingen roll om man är rutinerad yrkesfotograf eller amatör, samma regler gäller för alla.

CIMG1596.jpg
I augusti 2004 ansåg en i tingsrätten i Malmö att det aldrig är ett brott att fotografera någon mot dennes vilja. MEN det är inte okej att sprida bilderna, dvs. sälja dom vidare. Det är stor skillnad på att bara fotografera och att fotografera och sedan lägga upp bilderna. Detta gäller också ifall man skulle fotografera en konstmålning, man får alltså framställa enstaka exemplar av offentliga verk så länge man använder det för enskilt bruk (t.ex. trycka upp en egen t-shirt eller sätta upp hemma som en inspiration). Man får alltså ta en bild men inte publicera den eller dra vinning av den.

Den anledning som är till att du inte kan förbjudas att fotografera någon/något är för att du står på allmän plats eller i ditt eget hem, du är ju inte inne i det privata området och fotograferat. Det är alltså okej att fotografera in på ett t.ex företags område, trots fotoförbud, så länge du står utanför stängslet. Detta gäller såklart inte om företaget är skyddsklassat.

Hur får en fotograf använda sina bilder?

Vill man använda en bild i reklamsyfte måste man fråga modellen om tillstånd. Eller rättare sagt, fotografen måste inte fråga, den som använder bilden måste göra det (i det här fallet reklambyrån). Det måste ske varje gång de vill använda bilden. Självklart måste de fråga fotografen också. På utställningar behöver fotografen inte fråga modellen om lov. Detsamma gäller i tidningsartiklar, böcker och på internet, Men så fort det handlar om marknadsföring måste man fråga.

Man måste inte använda © på sina verk. 147 länder i världen har undertecknat Bernkonventionen om upphovsrätt. Ingen registrering krävs för att upphovsrätt ska gälla, men det kan vara klokt att använda © i kombination med sitt namn och årtal för att visa de som är okunniga att bilden har ett värde. En viktig sak att veta är att alla verk man har skapat skyddas i sjuttio år efter att man har dött. Det betyder alltså att vem som helst kan kopiera Picassos verk år 2044 eftersom han dog år 1973.
Men observera att ett fotografi som inte räknas som ett verk bara är skyddat i femtio år efter det att det skapats.

Vad innebär upphovsrättens två delar?

Den ekonomiska delen handlar om att den som t.ex. har fotograferat en bild har rätt att bestämma över hur eller om den ska publiceras för allmänheten och om den överhuvudtaget ska få kopieras. Det betyder alltså att om man säljer en bild till en reklambyrå så måste de fråga om lov ifall det visar sig att de vill använda bilden på annat sätt än överenskommet.

Den ideella delen handlar om att personen som exempelvis har fotograferat en bild har ensamrätt till den, vilket betyder att ingen annan får säga att ”den här bilden har jag fotograferat”. Som skapare av ett verk kan man kräva (eller vägra) att få sitt namn utsatt vid publicering och man har rätt att hindra att bilden ändras eller används på annat sätt än man själv vill. Men om någon köper bilden man har fotograferat så har den personen rätt att sälja bilden vidare utan fotografens samtycke. Det är dock inte okej för köparen att använda bilden i en reklambroschyr eller liknande, för det är fortfarande fotografen som bestämmer. Samma sak gäller för att fotografera konstverk. Man får alltså inte fotografera en bild på en konstutställning, trycka vykort av det och sedan sälja vidare på marknaden. Att fotografera byggnader och sedan använda bilden till vykort som man tjänar pengar på får man däremot göra. Detsamma gäller konstverk. Så om du känner för att fotografera en skulptur i någon park och sedan trycka vykort av det så kan du göra det utan problem, bara det sker på allmän plats.

OBSERVERA! Du får inte använda bilder hur som helst. Läs igenom HELA texten innan du drar slutsatser.CIMG1618.jpg
Källor:

FOTOSIDAN - Läst 16 mars.
WIKIPEDIA - Läst 1 mars.
SFF - Läst 23 mars.
SVT - Läst 28 marsJag (Jessica) har frågat trettioen ungdomar som är intresserade av foto och sysslar med foto, såkallade amatörfotografer, om de följer en fotografs etiska regler eller om de ens har någon aning om vad det innebär. Här nedan kan ni se resultatet.

statistik.jpgDet framgår hyfsat tydligt att de flesta inte är fullt medvetna om vad en fotograf får och inte får göra. Var och en hade en mindre förklaring till deras svar. T.ex. de som svarat "ibland" och "oftast" visste inte vad allt innebar men hade någorlunda koll på vad man får och inte får göra som fotograf. Att jag just valde att göra en statistik över amatörfotografer är för att jag själv inte tror att de flesta är medvetna om dessa regler,vilket jag som också är en amatörfotograf tycker är viktigt att man vet.


Jessica Landberg och Emilia Olausson


Nedan är en informationsfilm som tar upp och sammanfattar det viktigaste om de fotoetiska reglerna.
Filmen är på engelska för att den ska kunna nå ut till en så stor målgrupp som möjligt.

Samuel Renström