EN WIKI OMMEDIELAGAR OCH REGLER

och YRKESROLLER

I MEDIEBRANSCHEN


Så här skriver Regeringskansliet om våra grundlagar :

Sveriges grundlagar

De viktigaste reglerna om hur Sverige ska styras och vilka rättigheter svenska folket har finns nedskrivna i grundlagarna. Sverige har fyra grundlagar:
  • Regeringsformen 1974 års regeringsform innehåller regler för det svenska statsskicket. I Regeringsformen beskrivs det hur regeringen ska arbeta, vilka grundläggande fri- och rättigheter det svenska folket har och hur val till riksdagen ska gå till.
  • Successionsordningen 1810 års successionsordning bestämmer hur den svenska tronen ärvs, det vill säga, vem som ska vara statschef i Sverige.
  • Tryckfrihetsförordningen 1949 års tryckfrihetsförordning innehåller bestämmelser om bland annat tryckfriheten (regler för vad vi får skriva i tidningar och böcker). Den här grundlagen säger också att vi har rätt att få veta hur myndigheterna arbetar och att vi får ta del av allmänna handlingar (till exempel brev).
  • Yttrandefrihetsgrundlagen 1991 års yttrandefrihetsgrundlag handlar om vad vi får säga i radio, tv, film och nya liknande medier.
I Sverige har vi yttrandefrihet vilket innebär att vi får säga och tycka vad vi vill.


YGL


MARKNADSFÖRINGSLAGEN


PRESSETISKA REGLER


IMMATERIAL RÄTT


is.jpg

Ny chans att lära mera Lyssna på MEDIERNA


LÄR MERA OM WIKI REDIGERING
LÄNK TILL NE FÖR ATT GÖRA PRIVAT INLOGGNING PÅ SKOLANNATIONALENCYKLOPEDIEN
3v_fria.jpg


2831383-Freedom-of-Speech-0.jpg

Innehållsförteckning till vänster.

domstol.jpg
OBSERVERA BARA LAGAR OCH REGLER GÅR ATT PUBLICERA SOM DE ÄR. ALLTING ANNAT LÄSER NI , FUNDERAR ÖVER , OCH SKRIVER MED EGNA ORD VAD SOM SKALL STÅ I VÅR WIKI. ANGE OCKSÅ KÄLLAN I FORM AV EN LÄNK. BILDER OCH WIDGETS GER ERA TEXTER EN LÄTTARE MER LÄTTLÄST KARAKTÄR.